ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သာယာေအးမဲရံု (၁)တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၆၀၀ မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ၂၅ မဲႏွင့္ ပယ္မဲ ၁၇ မဲရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သာယာေအးမဲရံု (၂)တြင္မူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၅၀၇ မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ၄၄ မဲႏွင့္ ပယ္မဲ ၅၇ မဲရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတပ္နယ္တြင္ NLD ရွံဴးနိမ့္ေနဟုဆို မႏၱေလး ဧၿပီ ၁(4:00 pm)
  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တပ္နယ္ ငါးေနရာ၌ မဲစာရင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ NLD ပါတီမွ မဲအေရအတြက္ ၂၀ ျဖင့္ ရွံဴးနိမ့္ ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳတင္မဲအေရအတြက္မွာ ၃၅၀၉မဲ၊ အေ၀းေရာက္ (ျပည္ပ)မဲမွာ ခုနစ္မဲရွိေၾကာင္းထို မဲဆႏၵနယ္ တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ The Voice သတင္းေထာက္မွ သတင္းေပးပို႕သည္။

Facebook မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free