ခ်စ္ေနမယ္

ကမာၻေလးတစ္ခုပါ

ထာဝရလက္တြဲလို႔

အတူတည္ေဆာက္ၾကမယ္

တားဆီးထားပါေစ

ဘယ္အတားအဆီးျဖစ္ျဖစ္

မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အတူေက်ာ္ျဖတ္မယ္

ေဝးေနရင္လဲ ျဖစ္တယ္

အျပင္မွာ ေဝးေနရင္ေတာင္

စိတ္ခ်င္းကေတာ့

ငါတို႔နီးေနပါတယ္…

ေတြးမေနပါနဲ႔

ငါအေၾကာင္းေတြလဲ

ငါခ်စ္တာက

မင္းတစ္ေယာက္ထဲပါ

ခ်စ္ေနၾကမယ္

မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲ

ထာဝရခ်စ္ျခင္း မပ်က္ယြင္းပဲ

အသက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ အျမဲပါ…။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free