နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ ေပးဆပ္ျခင္း

လိမ္ညာေနတယ္…
က်ိန္စာေတြ မျပယ္ေသးလို႔
တခ်ိန္တစ္ခါက အနမ္း
ျပန္တမ္းတလုိ႔ ရပါ့မလား….။

ယုယမႈရဲ႕ ရလဒ္
ရက္စက္ျခင္းနဲ႔ စျပီး
ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ဆံုးေတာ့
ငါ့ႏွလံုးသား ေၾကမြေနျပီ…..။

ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္
မယာအျပံဳးထားျပီး
ကံၾကမၼာအဆံုးတိုင္ မင္းမုန္းေနလဲ
ခြင့္လႊတ္ေနမယ္ ခ်စ္သူ….။

ေတြ႔ဆံုျပီးရလို႔
ခြဲခြာရတာ မဆန္းေပမယ့္
မခဲြႏိုင္တာ ခက္တယ္။

ခြဲခြာျပီးလဲ မျမဲေသာတရား
လက္ကိုင္ မထားႏိုင္ေတာ့လဲ
သတိရေနတာက ခက္တယ္….။

အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ျခင္္္္္္္္္္္္္္္္္္္းက
ရယူျခင္းေကာင္းဖို႔ဆိုရင္လဲ
ငါမင္းအတြက္ေပးဆပ္ထားတာ
ဘာေတြျပန္ရခဲ့သလဲ…..။

ငါက နတ္ဆိုး
မင္္္္္္္္္္္္္္္္္းက  နတ္သမီးမို႔
ငါမရွိမွ ရမယ္ဆိုရင္
ရပါတယ္ မင္းေကာင္းစားဖုိ႔
ထားခဲ့ပါေတာ့ ခ်စ္သူ…..။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free