ကိုကိုၾကီးႏွင့္ ခဏတာ



ေမး- ကိုကိုႀကီးအခုတေခါက္အက်ဥ္း ေထာင္ကလြတ္ေျမာက္လာတဲ့အခါအေျပာင္း အလဲတခ်ဳိ႕ျဖစ္လာတယ္ဒီအေျပာင္းအလဲ ေတြဟာဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာေပၚလာသလဲ လို႔သံုးသပ္မိပါသလဲခင္ဗ်ာ။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္တာကေတာ့ ဒီေန႔ ႏုိင္ငံကိုဦးေဆာင္ေနတဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမလုပ္ရင္မျဖစ္ေတာ့ ဘူးဆုိတာလိုသူတို႔ကိုယ္တုိင္တကယ္နား လည္သေဘာေပါက္လာလိုျဖစ္တယ္ထင္ပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့အရင္တုန္း က ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြမွာ အဓိက က်တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေဘးဖယ္ၿပီးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္တကယ္ႏုိင္ငံေတာ္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဒီပုဂ္ၢိဳလ္ေတြအခန္း က႑ေတြမပါဘဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆို တာကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္တကယ္နားလည္ သေဘာေပါက္လာလုိလို႔ထင္ပါတယ္။
ေမး- ဒီအေျပာင္းအလဲေတြမွာ ၈၈ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက ဘယ္လိုအခန္းက႑ေတြ က ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ ထားပါတယ္။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔စလုပ္ခဲ့တာက ၁၉၈၈ ရွစ္ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံႀကီးမတုိင္ခင္ကတည္း က စလုပ္ခဲ့တာဆုိေတာ့ ဒီအေျပာင္းအလဲ  တြဲကို ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕အခန္းက က႑မပါဘဲႏွင့္ စလုပ္လုိ႔ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္  လို႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မ်ဳိးဆက္ဟာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနတာမ်ား ပါတယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ သာမကဘဲ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးမွာလူမႈေရးလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္မီဒီယာနယ္ပယ္၀န္ထမ္းက႑ အသီးသီးမွာပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္  ေတြက ျပန္႔ႏွံ႔ေနတာပါ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ အင္အားစုေတြအားလံုးက နားလည္မႈရွိ ရွိႏွင့္ စုစည္းတည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုလူအဖြဲ႕အစည္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ အရွိန္အဟုန္ျဖစ္လာမယ္  လို႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ပါတယ္။
ေမး- အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ မပါ၀င္ဘူးလို႔ကၽြန္ေတာ္သိထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၁၅ မွာေကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါသလား။
ေျဖ- အဲ ၂၀၁၅ မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အထဲက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ထဲထဲ ၀င္၀င္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မူေတြေပၚ လာမွာပါ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္  တုိ႔အသက္အရြယ္အရေက်ာင္းသားႏိုင္ငံ ေရးဆုိတာ ေရရွည္သြားလို႔ရႏုိင္တာမဟုတ္  ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးကိုေဇာက္ခ်ၿပီးလုပ္မယ့္ အင္အားစုတစ္စုေပၚလာမွာပါႏိုင္ငံေရး ပုံသ႑ာန္သစ္တစ္ခုေပၚလာမွာ။
ေမး- အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ေတြအၾကာ ႀကီးေနလာခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ အျပင္ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွာ လူထုေထာက္ခံမႈၾကည္ညဳိေလး  စားမႈေတြရထားတာမွန္ေပမယ့္ ကိုကိုႀကီး တုိ႔အခက္အခဲေတြမရွိဘူးလား။
ေျဖ- ရွိပါတယ္။ အမွန္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟိုတုန္းကဆိုရင္ အာကာသယာဥ္ေတြ ျပန္ဆင္းတဲ့အခါၾကားမွာ ခ်ိန္တာတစ္ခု ထားၿပီးေတာ့ ဒီကမၻာေျမျပင္ရဲ႕ေလထုဖိ အားေတြဆြဲငင္အားေတြႏွင့္ ၫွိသြားတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လည္းဘဲေထာင္ထဲမွာႏွစ္ေတြအၾကာ ႀကီးေနလာၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္း  ထဲမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္    ၾကမယ္ဆုိတဲ့အခါကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျပန္ၿပီးေလ့လာဖို႔သံုး သပ္ဖို႔လို႔ပါတယ္လြတ္လာၿပီ။ တစ္ပတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကာလတစ္ခုမွာ လုပ္တဲ့ကိစၥ က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းအျမန္ဆံုးသိဖုိ႔နား လည္းဖို႔ၿခံဳငံုမိေအာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ေတြ႕က် ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။
ေမး- ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းေတြမွာ အရြယ္ကဒုတိယအရြယ္ဆို ေတာ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္အခ်င္းခ်င္းကဘဲေထာက္ ခံေနတာမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဒီေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြေထာင္ထဲမွာ အၾကာ ႀကီးေနခဲ့ရလို႔ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈခါး ဆက္ျပတ္မသြားႏိုင္ဘူးလား။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခုနယ္ေဒသအသီး  သီးကို ခရီးစဥ္ေတြထြက္ခဲ့တုန္းက ဒီကိစၥ ကရွင္းသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲႀကိဳဆုိၾကတဲ့ သူေတြက ေက်ာင္းသားေတြခ်င္းမဟုတ္ဘူး။ ေဒသ အသီးသီးကအလႊာအသီးသီးကျပည္သူ ေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ၾက ပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားေတြ ပါပါတယ္။ လူထုဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား  ပါတယ္အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေန ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္းဒါကိုတာ ၀န္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ခံယူၿပီးေအာင္ျမင္ ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ႀကိဳး စားေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။
ေမး- အစိုးရပိုင္းထဲက သေဘာထားတင္း မာသူမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ သြားႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာေတြက မွန္မွန္ ကန္ကန္ျဖစ္ေနသြားေနတယ္။ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြရွိေနပါသလဲသိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ- အဲတာက အဖြဲ႕အစည္းဆိုေတာ့ တသေဘာတည္းမရွိႏုိင္ပါဘူး။ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ထည္းမွာၾကည့္ၾကည့္လႊတ္ေတာ္  ထဲမွာၾကည့္ၾကည့္သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အနည္းအမ်ားရွိမွာပါ ဆုိလုိတာက တကယ္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဘယ္  ေလာက္ဘယ္လိုအရွိန္အ၀ါႏွင့္ ေျပာင္းလဲ  မွာလဲဆုိတာေတြမွာ သေဘာထားအျမင္ ေတြကြဲလြဲႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက အရင္ကကိစၥေတြ တုန္းက လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္တစ္ခုထဲကလြန္  လြန္ကဲကဲအကဲခတ္ၾကတယ္။ ဒါေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးအ႐ိုးစြဲလာေတာ့အရပ္ ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပုံစံမွာ အေျပာင္းလဲ ေတြျဖစ္လာတဲ့အခါသူတုိ႔ကိုယ္၌က အေတြအႀကံဳမရွိၾကပါဘူး။ အဲဒီအေျပာင္း အလဲကို နည္းနည္းေလးစိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္လာတာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က ေျပာင္းလဲဖုိ႔ကိစၥေတြမွာ သူတို႔လက္ ခံလာေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္လို႔ျမင္ ပါတယ္။
ေမး- တကယ္လုိ႔ကိုကိုႀကီးသာလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ရွိေနရင္ ဘာကိုအရင္ေျပာင္းလဲေအာင္ေဆာင္ရြက္ မွာပါလဲ။
ေျဖ- နည္းပညာအရ ဥပေဒအခ်က္အရ ေျပာင္းလဲရမွာ မွန္ေပမယ္လိုအေျခခံအက်  ဆံုး (မိုင္းဆက္) လူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ ထားေျပာင္းလဲဖုိ႔လိုပါတယ္။ အဲဒါကလည္း  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရာစုႏွစ္၀က္ေလာက္ အသားက်လာတဲ့ ပံုစံေတြရွိေနတာကိုး။ သေဘာကေတာ့ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရတဲ့အေျခ အေနကိုး။ အဲဒီကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပြင့္လင္းတဲ့လူအဖြဲ႕အစည္းကိုသြားမယ္ဆုိ ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူရဲစိတ္ေနစိတ္ထား၀န္ ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားအဲဒါေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ အားကိုးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားဖု႔ိအသိအျမင္ ပြင့္လင္းဖို႔ေဆာ္ၾသပ႔ိုႏုိးေဆာ္ဖို႔ေတြက ေတာ္ေတာ္အေရးပါပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္  ထဲမွာ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြေဆြးေႏြးၫွိ ႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ေတြလုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြရွိပါတယ္။ တကယ္တန္း အဲဒီဥပေဒေတြျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ထက္ရွိၿပီး သားဥပေဒေတြအသက္၀င္ဖုိ႔လုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ ဥပမာ လြတ္လပ္စြာေဟာ ေျပာစည္း႐ုံးခြင့္စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာတကယ္ျဖစ္လာဖို႔အလုပ္ျဖစ္ ဖုိ႔အသက္၀င္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ တျခားအလုပ္ သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒကို လယ္ယာ ဥေပဒတို႔ ဒါေတြကိုေျပာတာပါ။ ဥပေဒ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တာထက္အသက္ ၀င္ေအာင္လုပ္တာေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သမၼတႀကီးဦးေဆာင္တဲ့ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ သူေတြ   ရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾက ဖို႔ အေတာ္လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နယ္ ထြက္တဲ့အခါေတြရပါတယ္။ သမၼတႀကီး  ဦးေဆာင္တဲ့ အထက္ပိုင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္း  လဲဖုိ႔ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒသခံေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖိုအဆင္သင့္ျဖစ္မေန ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိလိုတာတည္ဆဲ ဥပေဒေတြျပင္ဆင္တာအတည္ျပဳတာေတြ ထက္လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲကအမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္ထင္ပါ တယ္။
ေမး- ကိုကိုႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္လို႔ပံုစံႏွင့္ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ဆုိတာ တိတိက်က်သိလုိပါတယ္။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ေလွ်ာက္ လံုးကၽြန္ေတာ္လုပ္လာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေနာင္လာ မယ့္ႏုိင္ငံေရးပံုသ႑ာန္သစ္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံ  ေရးကိုထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္ပုံသ႑န္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္းပဲကၽြန္ေတာ္  ႏိုင္ငံေရးကိုပဲေရြးခ်ယ္မွာပါအဲေတာ့ႏုိင္ငံ ေရးကို ဒါႏုိင္ငံေရးကို ထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိတာ ပါတီႏုိင္ငံေရးပုံစံရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဒီေနရာမွာ ပါတီအသစ္ေထာင္မွာ လား ပါတီထဲ၀င္မွာလား။ ဒါေတြက ပံုသ႑ာန္ကိစၥေတြပါဆိုလိုတာကအေသး စိတ္ေတြမေျပာခ်င္ေသးေပမယ့္လို႔ကၽြန္ေတာ္ ကေရွ႕ကို ႏုိင္ငံေရးကိုကိုယ့္ရဲ႕တကယ့္ကို ေဇာက္ခ်လုပ္ရမယ္အလုပ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ သြားမွာပါ။
ေမး- အက်ည္းေထာင္ေတြထဲမွာ အၾကား ႀကီးေနခဲ့ရေတာ့ အဲဒီအက်ဥ္းခ်ခဲ့တဲ့သူ ေတြကို စိတ္မနာဘူးလား။
ေျဖ- ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလူေတြ ကိုယ္၌က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား သူေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကိုင္တြင္ ဖို႔ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြေပးရမယ္ စသည္ျဖင့္သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲႏွင့္အဲဒီအခ်ိန္တာရွိေန တဲ့ စနစ္ေၾကင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ျပန္ၿပီးေတာ့အက်ဥ္းသား ဘ၀ႏွင့္ ေရာက္လာၾကတယ္ေထာင္၀ါတာ ေတြႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္း ေတြက သူတို႔ကိုယ္တုိင္စနစ္ရဲ႕သား ေကာင္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ သူတို႔အေပၚမွာ လူပုဂ္ၢိဳလ္အေနႏွင့္ နာၾကည္းဖို႔အျမင္ေတာ့ဘဲႏွင့္ ဆိုး၀ါးတဲ့ စနစ္တစ္ခုအတြင္းပိတ္မိေနတဲ့သူေတြ အျဖစ္ျမင္ပါတယ္။ သမုိင္းဆုိတာက ဒါေတြဒါေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆိုတာကဒီလိုခံစားမႈေတြ ဒီလိုဆံုး႐ႈံး နစ္နာမႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ မွတ္တမ္း ေတြရွိဖို႔လိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အတိတ္က ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးေတြအျဖစ္မျမင္ဖို႔လို႔ပါတယ္။



Hot News မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free