အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ အမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဖူးျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္ဟု  ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး႒ာနမွ ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ ယင္းအခ်က္ကို ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါရိုက္တာ၀ိုင္းက ယခုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ထိုသုိပိတ္ပင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းအခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


၎က “ တကယ္လို႔ ဒီသတင္းတကယ္မွန္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ကၽြန္ေတာ္ တရားစြဲမယ္ ” ဟု YPI သို႔ေျပာသည္။


၀ါရင္သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဇင္၀ိုင္းကလည္း ယခုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းသည္ မလိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒလည္း မရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ၎အေနျဖင့္ သေဘာမတူႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ကမူ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ သြားေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေ၀ဘန္ေျပာဆိုသည္။


၎ကထပ္မံၿပီး ယခုက်င့္သံုးေနေသာစနစ္သည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ပါတီကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရွိသင့္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ အခုအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကန္႔သတ္ထားလို႔မရဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွာမဆို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သတ္ရဘူးလို႔ေျပာလာရင္ အဲဒီသူက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့သူပဲ ” ၎ကေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစည္းအရံုးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။


ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကို လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး၀င္မ်ားက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။   


ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အသစ္ျပ႒ာန္းမႈမ်ား၊ စနစ္ႏွင့္ မညီေလွ်ာ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ဥပေဒတို႔ ကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။      ။

သစ္ထူးလြင္ဘေလာ့မွ ကူးယူသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. lee kg credo on March 27, 2012 at 1:26 PM

  ဟုတ္တယ္.....ကြ...နိင္ငံသားတုိင္းနိင္ငံေ၇းစိတ္၀င္စာခြင္.လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင္႔ရွိတယ္...ဒါက.တမင္လုပ္ခ်င္ဒါဘဲ..လူ႔အခြင္႔ေ၇းးခ်ိဳးေဖာက္ဒါဘဲ...ေဘာဘဲေပါ႔ကြာ..ျပန္ၾကားေ၇းကုိ..သတင္းမွန္ဆုိရင္ေပါ႔..ေဘာဘဲ.

Leave a comment

Join Free