ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဆင္ဖဲပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလိမ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ (အေနာက္အုပ္စု ဒီမုိ ကေရစီႏိုင္ငံမ်ား) က လက္မခံတဲ့အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံးရဲ႕ ျပည့္ ျပည့္ဝဝ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို မရခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတာက ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံတ ကာက အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပိတ္ထားတာေတြျပန္ပြင့္မယ္။ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ စကၤာပူစတဲ့ႏိုင္ငံေတြလုိ စီးပြားေရး တုိး တက္ေအာင္လုပ္ေပးလိုက္ရင္ ျပည္သူကလက္ခံၿပီး အာဏာကုိ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္မယ္လုိ႔ စစ္ဗုိလ္ေတြ တြက ္ဆထားပုံရပါတယ္။( ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြအရလည္း ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ထက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုပဲ ေစာင္းေပးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ပုံစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ )
မွန္းခ်က္နဲ႔ႏွမ္းထြက္ ထင္သေလာက္မကိုက္ခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သူတို႔ခင္းထားတဲ့ျဖစ္စဥ္ထဲ ဆြဲသြင္းဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး (စကားေျပာ) ခဲ့ၾကတယ္ဆုိေပမယ့္ သူ တုိ႔ဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕လမ္းေျပေျမပုံကေန တေရြးသားမွ ေလွ်ာ့မေပးခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ ေသာ့ ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေပးရမယ့္အစား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုသာ အႏွစ္သာရမေျပာင္းတဲ့ စကား လုံးေတြနဲ႔ လဲလွယ္မႈျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းအရ ေတာင္ ေလွ်ာ့မေပးခဲ့ပါဘူး။
သူတုိ႔ခ်ထားတဲ့မူေဘာင္ထဲကေန ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ျခင္းဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီးသား ျဖစ္တာမုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီကို မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သေဘာက ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ႏုိင္ငံတကာမွာ သူတုိ႔ကုိယ္စား ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ကို အာမခံခိုင္းတာပါပဲ။ ႏွစ္ဖက္လုံးက ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး (စကားေျပာ) ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၾက တာ မဟုတ္လုိ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ က်န္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြေပၚမွာပဲ ေရွ႕ဆက္သင့္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေဝဖန္သုံးသပ္ေျပာဆုိၾကရင္း အျမင္မတူ သေဘာထားကြဲျပားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီကုိ သူတုိ႔အခင္းအက်င္းထဲ ေခၚယူလက္ခံခဲ့ရေပမယ့္ တရား မွ်တစြာ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ မႏိုင္ဘူးဆုိတာ သူတုိ႔သိပါတယ္။ ႏုိင္ခ်င္ရင္ ၂၀၁၀ လုိပဲ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ညစ္ရပါေတာ့ မယ္။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံအားလုံးရဲ႕ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသိအမွတ္ျပဳမႈဆိုတာ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အထိအခ်ိန္မေပးဘဲ ၄၈ ေနရာသာယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွလြဲ၍ ေရြးစရာမရွိလုပ္ခဲ့တာပါ။
လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကံ့ဖြ႔ံ ၅၉.၅၄% + စစ္ဗုိလ္ ၂၅.၂၉% = ၈၄.၈၃%
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၾကံ့ဖြ႔ံ ၅၇.၅၉% + စစ္ဗုိလ္ ၂၅% = ၈၂.၅၉%
တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကံ့ဖြ႔ံ ၅၆% + စစ္ဗုိလ္ ၂၅% = ၈၁%  ရွိပါတယ္။
ဒါေတာင္မွ ၾက့ံဖြ႔ံရဲ႕မဟာမိတ္ပါတီေတြနဲ႔ တစညရဲ႕အင္အား မပါေသးပါဘူး။ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လုံး ေပါင္း လစ္လပ္ေနရာ ၄၈ ေနရာလုံးႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၉%၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၂.၆%၊ တုိင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၀.၂၃% ပဲ ရွိပါတယ္။ ၄၈ ေနရာလုံးကို ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီက လက္လႊတ္လိုက္ရလည္း လႊတ္ ေတာ္တြင္းအေနအထား ဘာမွေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔လုိအပ္ေနတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို လႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၄၈ ေနရာနဲ႔ လဲယူမွာပါ။
၂၀၁၂၊ ဧၿပီ (၁) ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေစာင့္ၾကည့္စရာမလုိပါ။ ဒီပြဲဟာ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာ စာမွာ စစ္ဗုိလ္ေတြအမွတ္ယူမယ့္ပဲြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားမွ်တစြာလုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခြင့္လည္း ေပးပါလိမ့္မယ္။
ပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့ အတားအဆီးေတြပြင့္ဖုိ႔၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကို ႏုိင္ငံတကာက အျပည့္ အဝ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်သြားမွာပါ။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြလုပ္ရင္ လုပ္တဲ့လူေတြ၊ အဖြဲ႔ေတြကပဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ပါတယ္၊ တရား မွ်တပါတယ္လုိ႔ အတည္ျပဳေပးရပါေတာ့မယ္။ ဒါဟာ စစ္ဗိုလ္ေတြလုိခ်င္လို႔ ဆင္ထားတဲ့ အကြက္ပါပဲ။ ဒါဆိုရင္တရားမွ် တမႈအတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈဟာ အသုံးခ်ခံပဲျဖစ္သြားပါမယ္။ ဘယ္လုိပင္ျဖစ္ေနပါေစ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီ အ ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ့္ပါတီအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သီးျခားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ၊ အဖြဲ႔ မ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။
ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ၄ ေနရာကုိသာ ေစာင့္ၾကည့္စရာ လိုေကာင္းလုိပါမယ္။ တျခားပါတီေတြကို လႊဲမေပးလုိရင္ေတာ့ ဒီ ၄ ေနရာမွာ ၾက့ံဖြ႔ံႏုိင္ဖုိ႔ ညစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတာင္မွ က်န္ ၄၄ ေနရာကို လြတ္ လပ္မွ်တစြာ လုပ္ေပးတယ္ဆုိတဲ့အသံေတြက ဒါကိုဖုံးလႊမ္းသြားႏုိင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာမွာ ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးေဝဖန္ခ်က္ေတြက ခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေပးလုိက္ရင္ပဲ စစ္ အုပ္စုဟာ တကယ့္ကိုအျပဳသေဘာ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ပုံ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။ဒါဟာတကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုဆင္ထားတဲ့ ႏွပ္ေၾကာင္းအတုိင္း ခ်ဳိးေပးမိတာပါပဲ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္ကို အကဲမျဖတ္ေစလုိပါဘူး။
ကုိမုိးေကာင္း  ၏ ေန ႔သစ္မွ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free