လာမယ္.ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန. မဲရုံေတြမွာ  လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေနနဲ.  မဲရုံကုိယ္စားလွယ္ထားၿပီး  ေရြးေကာက္ပြဲတရား မွ်တမူ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေစာင္.ၾကည့္ခြင့္ ၿပဳလုိက္ၿပီလု.ိ ၿပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာ လုိက္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ မဲရုံအသီးသီး မွာ ကုိယ္စား မဲရုံ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင္. အတူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထားရွိႏုိင္တဲ. အေၾကာင္းနဲ. ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ တစ္ပတ္ၾကဳိတင္ၿပီး ၿမဳ.ိနယ္ေကာ္မရွင္မွာ ေလွ်ာက္ထားရမယ္လု.ိ  ေၾကညာခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။
မဲရုံကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ. မဲေပးတဲ. ေန႔မွာ မဲရုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင္. ရမွာၿဖစ္ၿပီး မဲေရ တြင္ၿခင္းကုိလည္း ၾကည္.ရူစစ္ေဆးခြင္. ရမယ္လု.ိ သိရပါတယ္။ၿပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အခုေၾကညာခ်က္နဲ. ပတ္သတ္ၿပီး လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမူ ရွိလိမ့္မည္ဟု  သိရွိရပါတယ္။

Myanmar Express မွျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free