ဒီမွာလဲ လူစည္ပါတယ္
မိုက္ႏွစ္လံုးျပဴးနဲ႔ အန္တီစု
သိၾကတဲ့ အတိုင္း မိတၳီလာမွာက NLD ကေနထြက္ထားတဲ့ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္လဲ ျပိဳင္မွာပါ။ ထိုအမတ္နဲ႔လဲ  ျငင္းခုန္မႈေတြရွိေနျပီး NLD က စည္းရံုးေရးဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ျမိဳ႕ငယ္တာေၾကာင့္လို ေျပာရင္လဲရေပမယ့္ ဗ်ာပံုတို႔ စစ္ကိုင္းတို႔ ပုသိမ္တို႔နဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ လူလာတာ နည္းေနသလုိပဲ။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free