ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကုိလည္း တက္ေရာက္ ေလ့လာခ့ဲစဥ္
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အန္တီစု ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္စဥ္အခ်ိန္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို လႊတ္ေတာ္ကိုလဲ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို မိုးမခ မွ ကူးယူထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အန္တီစု အေနနဲ႔ မၾကာခင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရေတာ့မည့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ သြားေရာက္ျပီး စည္းကမ္းမ်ားကို မွတ္သားနာယူေနပံုရသည္။ မၾကာခင္ ကာလမ်ားအတြင္းလႊတ္ေတာ္၌ ပို၍ ျပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ျပီးျပီး ပို၍ ဒီမိုကေရစီက်က် အေျခတင္ျငင္းခံုမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရဖြယ္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free