From : ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္၄ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ လာေရာက္တဲ့သတင္းဟ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ရွိတဲ့သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကို မီရီလ္ ကာရာဆူလူူ Meral Karasulu (Deputy Division Chief',Asia and Pacific Department ,International Monetary Fund) ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၂ခုနစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၉ရက္ေန႔ကေန ၂၅ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္ခဲ့ရမွာ ခရီးစဥ္အၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေက်ညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၃နာရီအခ်ိန္၊ ရန္ကင္း ဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဟာေျပာပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
ပထမဆံုး သဘာပတိရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဦးျမင့္က "အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔လို အဖြဲ႔မ်ိဳးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အခုလို အျပဳသေဘာ ရႈျမင္တာ ၾကားသိရတ့ဲအတြက္ ေက်နပ္စရာလို႔ ျမင္ပါတယ္။"

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ေတြထဲက ပထမဆံုး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ အားလံုး သက္ဆိုင္ အက်ံဳး၀င္တဲ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ ရရွိဖို႔အတြက္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ (Macroeconomic stability) နဲ႔ စရပါမယ္။ အခုလဲ ဖလွယ္ႏႈန္း တစ္မ်ိဳးထဲ ျဖစ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ စတင္လုပ္ေနတာကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

၂၀၁၁-၁၂ ဘဏာေရးႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမွန္တကယ္ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ ၅.၅ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ၿပီး ၂၀၁၂-၁၃မွာေတ့ ၆ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္မယ္။ ေခ်းေငြေတြ တိုးပြားတာရယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈေတြ တိုးပြားလာတာရယ္ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ျမင့္မားလာႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ဆထားပါတယ္။

ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ၂၀၁၁-၁၂မွ ၄.၂ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာက ေနာင္ႏွစ္မွာ ၅.၈ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းႏႈန္းေတြ ေစ်းက်တာ ရပ္ၿပီလို႔ တြက္ပါတယ္။

၂၀၀၉-၁၀ ဘဏာေရးႏွစ္ အဆံုးကတည္းက ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာ ၃၂ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တန္ဖိုး တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ႏိုင္ငံျခားက ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား ၀င္လာၿပီး ျပန္ထြက္ဖို႔က်ေတာ့ အခ်ဳပ္အခ်ယ္၊ အတားအဆီးေတြ ရွိေနလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ခုနစ္ ကမာၻ ဘဏာေရးအၾကပ္အတည္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနည္းငယ္သာ ထိခိုက္မႈ ရွိေစခဲ့သလို ေဒသတြင္းမွာ ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနည္းငယ္ပဲ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆက္အသြယ္ အနည္းငယ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တန္ဖိုး ဆက္တက္ေနရင္ ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွေတာ့ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးတာ ပုဂၢလိကကဏ ေခ်းေငြေတြ တိုးလာတာ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြ ဖယ္ရွားၿပီး ဖလွယ္ႏႈန္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုးတက္မႈ ရႏိုင္ပါတယ္တဲ့။
အလြန္တရာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပဳျပင္ဖို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ပို႔ကုန္ပထမ (Export first) မူ၀ါဒကိုလဲ ပယ္ဖ်က္ရပါမယ္။

တခ်ိဳ႕ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ဘယ္စာရင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သြင္းကုန္တင္သြင္းခြင့္ျပဳတာ၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ လြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တေတြမွ လဲခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးေတြပါ။
တကယ္ေတာ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တစ္မ်ိဳးတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ အားလံုး တိုးတက္မႈအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈကို အာရံုစိုက္တဲ့ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ေပးရပါမယ္။
မၾကာမီက ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေတြ ခ်ေပးခဲ့တာကို ႀကိဳဆိုေပမယ့္ ထပ္ခ်ႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ထပ္ခ်ရင္ ဘဏ္မွာ မစုၾကေတ့ဘဲ အိမ္ယာေျမလို ေစ်းကစားႏိုင္တဲ့ ေနရေတြ ေရာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို အားေပးခ်င္ရင္ အတိုးထပ္မခ်ဘဲ ပုဂၢလိကအတြက္ အဟန္႔အတားေတြ ဖယ္ေပးဖို႔၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ အႀကံေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အတိုးႏႈန္းကို ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္တဲ့ႏႈန္း ျဖစ္ေစဖို႔၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြလို လက္လီ လက္ကား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေရာင္းခ်ဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာကိုလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြက အစိုးရရဲ႕ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြ ေရာင္းၾကေပါ့။
၂၀၁၂-၁၃ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးကမယ့္ ကိစၥဟာ အသံုးစရိတ္ ဦးစားေပးပံု ျပန္လည္ သတ္မွတ္ဖို႔နဲ႔ ျမင္သာထင္သာဖုိ႔ အတြက္ သမိုင္း၀င္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပါ။ အရင္ႏွစ္က လိုေငြထက္ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့လို႔ လိုေငြ ၄.၆ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိႏိုင္တဲ့ၾကားက ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ တိုးသံုးဖို႔ အစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္ကိုလဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွ ဥာဏ္ပညာရွိတဲ့ ဘဏာေရးမူ၀ါဒေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္တဲ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟာ သြင္းကုန္ကို အားကိုးေနရတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ အရံႈးျပေနသလဲဆိုတကို ေပၚလြင္သြားေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရႊနဲ႔ ေဇာတိက ေရနံစီမံကိန္းက ဓါတ္ေငြ႔ေတြ ထြက္လာရင္ ဘဏာေရးအေျခအေန ေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ရလာတဲ့ ၀င္ေငြေတြကို လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သိသိသာသာ တိုးတက္ဖို႔ အတြက္က ဘဏာေတာ္ အရင္းအျမစ္ေတြ ထပ္မံရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ သယံဇာတေတြက ရတာ မဟုတ္၊ တျခား အရင္းအျမစ္ေတြက ရမွသာ ေစ်းအတက္အက်ေၾကာင့္ တန္ဖိုးအတက္အက်ေတြျဖစ္၊ ကုန္ခမ္းသြားေတာ့ အရင္းအျမစ္ မရွိတာမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါမယ္။

ဘဏာေငြ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ရာမွာ ဆင္းရဲသားေတြကို ကကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ သြယ္၀ိုက္အခြန္ထက္ တိုက္ရိုက္အခြန္ကို ဦးစားေပး ေကာက္ရပါမယ္။ အခု ျမန္မာအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံၿပီး အခြန္အေျခခံ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ဖို႔နဲ႔ အခြန္ေရွာင္တာ ေလ်ာ့ဖို႔လဲ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္ပံ့တာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့ခ်ဖို႔၊ ဒီလိုနဲ႔ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုး ဆင္းရဲသားေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အႀကံျပဳထားၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ထပ္မံအသြင္ေျပာင္းဖို႔ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ လည္ပတ္ေရးတို႔ဟာ ပုဂၢလိကက ဦးေဆာင္တဲ့ တိုးတက္မႈကို ရရွိေရးအတြက္ အေျခခံက်ပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ တိုးတက္ဖို႔ဆုိရင္ ဘဏ္စနစ္ကုိ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ အပ္ေငြနဲ႔ အရင္းအခ်ိဳး သတ္မွတ္ထားတာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့ခ်ၿပီး အေပါင္ထားရမွာ သီးႏွံအပါအ၀င္ အမ်ိဳးအမည္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လဲ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဘဏ္ကြန္ယက္ေတြ၊ ဘဏ္ခြဲေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လဲ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ (အတိုးႏႈန္းၿပိဳင္)ၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အားေပးေစခ်င္တယ္။ အပ္ေငြေပၚ အတိုးေပးတာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေခ်းေငြေတြ အေပၚ ကိုယ့္ဘဏ္နဲ႔ ကိုယ္ သတ္မွတ္ေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္နဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္လဲ တန္းတူ သေဘာထားရမယ္။ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ရာ၊ ႀကီးႀကပ္ရာမွာ အတူတူပဲ ဆက္ဆံရမယ္။ ဒါမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ျမင့္မားလာမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ေငြဖလွယ္ႏႈန္း အျဖစ္ ေျပာင္းရာမွာ ဘဏ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရင္ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရယူမႈ ျမန္ဆန္ၿပီး ၂၀၁၅မွာ အာဆီယံ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ေပါင္းစည္းဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ ေရာက္မယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးကဏမွာ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားျမင့္မားဖို႔နဲ႔ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားဖို႔ ေခ်းေငြေတြ ပိုေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကလဲ ေခ်းေစခ်င္ပါတယ္။ လယ္ေျမလို အေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခ်းေငြတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ တိုးတက္ၿပီး ဆင္းရဲေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အပါအ၀င္ ေက်းလက္အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုသံုးဖို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ျပင္ပ အလြတ္ေစ်းကြက္မွ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေစဖို႔ ဓါတ္ဆီနဲ႔ စားသံုးဆီေစ်းကြက္မွာ လုပ္သလို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တိုးလာတာကို ေထာက္ခံအားေပးထားပါတယ္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာ ျမင္သာထင္သာ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။
စြမ္းအင္ကဏမွာလိုပဲ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလို ကဏေတြမွာလဲ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သိသိသာသာ တိုးေစခ်င္တယ္။ ပစၥည္းအမယ္ တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုကိုပဲ အားကိုးေနရတဲ့ ဘ၀ကေန ပို႔ကုန္အမယ္ေတြ မ်ားလာေစခ်င္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဟန္႔အတားေတြ ဖယ္ရွားေပးရင္ ႏိုင္ငံျခား တုိက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးပြားလာႏုိင္တယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ တိုးပြားလာႏိုင္တယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြဟာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာကို အဆင္ေျပၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို တုိးပြားေစႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဂၢလိကကဏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆုိရင္ လုပ္သာကိုင္သာ ရွိတဲ့ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ျဖစ္အာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ကုန္က်တဲ့စရိတ္ေတြ ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ အငယ္စား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေလးေတြ ေပၚေပါက္ရွင္သန္ႏိုင္မယ္လို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။
Myanmar Express မွ တဆင့္ျပန္လည္ ေဖာ္ျပပါသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free