၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏႇစ္မႇ စတင္ကာ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းအား ၈ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ် သတ္မႇတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မႇ စံုစမ္းသိရႇိရသည္။
 စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအား အတိုးႏႈန္း ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္ မႇတ္ေကာက္ခံခဲ့ရာမႇ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ စက္ တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့တြင္ အတိုး ႏႈန္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို့လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန့ တြင္ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို့ လည္းေကာင္း ေလ်ာ့ခ်သတ္မႇတ္ေပးခဲ့ၿပီး အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သတ္မႇတ္မႈမႇာ လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
''အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန့ ေနာက္ပိုင္းေခ်းတဲ့ ေခ်းေငြေတြအားလံုးေပၚမႇာ အက်ံဳး၀င္မႇာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူက ဆိုသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မႇ စတင္ကာ မိုးစပါးတစ္ဧကလွ်င္က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ႏႈန္း၊ ႏႇစ္ႀကိမ္ခြဲ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ေႏြစပါးစိုက္ရာသီတြင္ တစ္ဧက က်ပ္ ၄၀၀၀၀ အား တစ္လံုးတစ္ခဲ ထုတ္ေခ်းခဲ့ကာ လာမည့္ ႏႇစ္မိုးစပါး စိုက္ရာသီတြင္ တစ္ဧက က်ပ္ ၄၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

weekly eleven မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free