တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေနာက္ဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ ႏွစ္စကၠန္႔တုိင္း ေဘာလံုးကြင္းတစ္ကြင္းစာ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ယူခံေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းျပႆနာမွာ ကမာၻတစ္၀န္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာအရ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သစ္ခုတ္ယူမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိမွာ တရားမ၀င္ ခုတ္ယူမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံမွ ၁၅ ဘီလ်ံအထိ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု သိရသည္။ သစ္ခုတ္ယူမႈအမ်ားစုကို စနစ္တက် ဂိုဏ္းဖြဲ႔က်ဴးလြန္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားက ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္ကို လာဘ္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္မႈမ်ားကို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ားက ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားသံုးၿပီး တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္ေနျခင္းကို တားဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းဂိုဏ္းမ်ားေနာက္ကြယ္က အဓိက ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အစိုးရအဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားက ယင္းရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ (အင္တာနက္)

ေခတ္လူငယ္ ဘေလာ့မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free