ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုတုန္းက

အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ဦးပါေသာ ဥေရာပပါလီမန္ အမတ္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ၂၉ရက္၂လ၂၀၁၂က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဥေရာပပါလီမန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၉၀ခန္႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးအပ္ခ့ဲေသာ Sakharov ဆုကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တက္ေရာက္ယူရန္ပါ တပါးတည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသးသည္။
    ထိုကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဥေရာပ ပါလီမန္အမတ္ Waener Langen ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ထို၂၉ရက္ေန႔တြင္ပင္ ဥေရာပပါလီမန္ ဥကၠ႒ Dr. Martin Schulz ၏ မိန္းခြန္းေျပာၾကားေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားလႊာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free