သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ဳိ႕သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရန္ ေသာၾကာေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ကာ ဦးေရႊမန္းက တိုက္တြန္းလုိက္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္တက္ အမတ္မ်ားက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔တခုလံုး လစာခံစားခြင့္ ေလွ်ာ့ယူျခင္း၊ အစိုးရ ပင္စင္စားမ်ားကို လစာ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဦးေရႊမန္း၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က
ေျပာသည္။

shwemann
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ဳိ႕သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း က ေထာက္ျပ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)


"ဒီကိစၥေတြက အစိုးရအဖြဲ႔မွာ သူ႔ဟာသူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ယူၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔အညီ လုပ္ဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းတာ" ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဦးေရႊမန္း၏ အဆိုပါ သဝဏ္လႊာကို "ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတယ္။ အဲဒါကို အစိုးရအဖြဲ႔က ျပန္လည္
ျပဳျပင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က တုိက္တြန္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ" ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္
ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ ရာထူးလက္ခံရယူသည့္ ၂ဝ၁ဝ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ "လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို
ႏုိင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးကို ေရွးရႈေသာ အားျဖင့္ မိမိတို႔ခံစားခြင့္မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခံစားခဲ့ေသာ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ အတိုင္းသာ ခံစားသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ၏ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၉ တြင္ပါရွိသည့္ "ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ရရွိေစရမည္။ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အိမ္ေတာ္တေဆာင္စီကိုလည္း ရရွိေစရမည္" ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟုလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ပင္စင္စားမ်ား၏ လစာ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံႏွင့္ မညီဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက
ေျပာသည္။

ထိုစဥ္အခါက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ပင္စင္စားမ်ား၏ လစာတိုးျမႇင့္ေပးအမိန္႔ကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းမွ လက္မွတ္ ထုိးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၁၂/၂ဝ၁၁ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လစာတိုးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး႐ံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁ဝ၆/၂ဝ၁၁ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္း ေထာက္ျပသည့္ အျခားအခ်က္တခုမွာ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃၄/၂ဝ၁၁
ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအမိန္႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္မ်ဳိးၾကည္မွ လက္မွတ္ထိုးထားသည္။

"အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမွာ ထည့္တာ ဒါက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူး" ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ၂ကို ကိုးကား၍ ေဒါက္တာေအးေမာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ၂ အရ "ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို လိုအပ္သလို သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္" ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အထက္ေဖၚျပပါ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၫႇိႏႈိင္းဖြယ္ရွိၿပီး
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုး ထိုေန႔တြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္ ေခၚယူထားသည္ဟု သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အရပ္အရပ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေသာၾကာေန႔မွစ၍ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားသည္။


Mizzima  website မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free