ႏုိင္ငံ့တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ လုပ္သက္ျမင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမကြက္မ်ားအား အထူးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သိမ္းယူေနမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အႀကီးအကဲသို႔ တိုက္တြန္းသြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က “ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးၿပီးေသာ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္၊ အစားထုိးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ဦးခိုင္ေမာင္ရည္၏ ေမးျမန္းခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းက ေဆာင္ရြက္၍ ရႏုိင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အႀကီးအကဲသို႔ တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အျမန္ဆံုး ေရးသားတင္ျပေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ကိုပါ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သိမ္းယူထားေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းယူရာတြင္ ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္း ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ေပးသြင္းခဲ့ေသာ ႏႈန္းထားအတိုင္း က်ပ္တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ခန္႔သာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျမကြက္ခ်ထားေပးျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ လာေရာက္စံုစမ္းသူ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရွိရေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free