ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားက အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီက သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။

မူလ အစီအစဥ္အရ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AFTA ေခၚ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ ဧရိယာျဖစ္လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြႏွင့္
ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။
thuyashwemann
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားက အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္း (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)


ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဒိုင္ခံသံုးသပ္ရွင္းလင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဌးျမင့္ တို႔ကလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ကလည္း သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတခုကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာသမား ၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မဇၥ်ိမသတင္းမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free