အထက္ပါကြၽန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ဆရာျငိမ္းခ်မ္းေအးက – စိန္႔မာတင္၊ ရွင္မျဖဴနဲ ့ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ – အေၾကာင္းကို အမ်ားစိတ္၀င္စားၿပီး မွတ္သားဘြယ္ေကာင္းတဲ့စာေစာင္ကို ဖတ္ရပါတယ္။ ယခုစာစီေနတဲ့အခ်ိန္အထိ မွတ္ခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခုအထိေဆြးေႏြးၾကတာကိုၾကည့္ၿပီး အမ်ားစိတ္၀င္စားတာရယ္၊ ဆရာကိုယ္တိုင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ရွင္းျပထားတာေတြကို အထူးေက်းဇူး တင္မိပါတယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္က သမိုင္းဆရာလည္းမဟုတ္ စာေရးဆရာလည္းမဟုတ္ေပမဲ့၊ ေရွးေျမပံုတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေၾကာင့္ အထက္ပါကြၽန္းမ်ားအေၾကာင္းကို က်ေတာ္နားလည္သလို အားျဖည့္ကူညီလိုပါသည္။
ပထမဦးဆံုး က်ေနာ့္မွာရွိေသာ ေျမပံုအညႊန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးထားပါသည္။
အထက္ပါစာအရ ၁၈၅၇ လန္ဒန္ၿမိဳ့မွထုပ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဌင္းေျမပံုမွ စိန္႔မာတင္ကြၽန္းေနရာကိုကြက္ၿပီးကူးယူ ေဖၚျပပါသည္။ ေအာက္ပါပံု ကိုၾကည့္ပါ၊ စက္၀ိုင္းအနီျပထားေသာေနရာတြင္းမွာ St. Martin Is. ဆိုေသာကြၽန္းမွာ (ျမစ္ကို အလယ္ေခါင္မွပိုင္းလွ်င္) ျမန္မာျပည္ဘက္ မွာမပါပါ။ ၎စိန္႔မာတင္ကြၽန္းအထက္နားက Shapooree I. ဆိုသည္မွာ ယခုစာလံုးေပါင္းအရ Shahpuri ကြၽန္းျဖစ္ေနပါသည္။ တကယ္ၾက ေတာ့ ၎ကို ကြၽန္းလို႔လည္းေခၚႏိုင္ပါသည္။ ေရေက်ာ္ကေလးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကြၽန္းစြယ္လို႔ေခၚလွ်င္ ပိုမွန္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကြၽန္းစြယ္ ကေလးမွာလည္း ျမစ္၏အေနာက္ဖက္ကမ္းမွာရွိေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာမပိုင္ပါ။
ပံု (၁)
အထက္ပါေျမပံုအရ St. Martin Island ႏွင့္ Shahpuri Island ဟာမတူေသာကြၽန္းႏွစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာဘက္ကမ္းမွာမပါပါ။ တဖန္ နတ္ ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ျပဳစုသည့္ – အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္သမိုင္း- ၁၉၆၆ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅ ၊ အခ်ပ္ပို ပံုအရ၊ ရွင္မျဖဴကြၽန္းဆိုသည္မွာ စိန္႔ မာတင္ကြၽန္း၏ေနရာမွာျဖစ္ေနပါသည္။ ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။ စက္၀ိုင္းအနီထဲမွာျပထားပါသည္။ (ပံု၏ ေအာက္ေျခရွင္းလင္းခ်က္မွာ၊ ၊ ပထမစစ္ပြဲအတြင္း အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို ့ေတြ႕ဆံုရာေဒသမ်ား။)
နိဂံုးေနနဲ႔ က်ေနာ္မွတ္ခ်က္ေပးလိုသည္မွာ …
(၁) St. Martin Island ႏွင့္ Shahpuri Island ဟာမတူေသာ ကြၽန္းႏွစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာဘက္ကမ္းမွာမပါပါ။
(၂) St. Martin Island ႏွင့္ ရွင္မျဖဴကြၽန္းသည္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ ေျမပံုမ်ားကိုၾကည့္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပိုၿပီးတိက်ေသာအေထာက္အထားမ်ားရွိပါက ၀မ္းသာႀကိဳဆိုလွ်က္ က်ေနာ္ကိုျပင္ေပးပါခင္ဗ်ား။ မိုးမခဆိုဒ္မွ ကူးယူထားပါသည္။
ပံု (၂)  


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free