ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းသုိ႔ Asean Election Observer အဖြဲ႕မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး မဲေပးသူၿပည္သူမ်ားကို ေမးၿမန္း၍ မဲေပးေနမႈကို ၾကည္႔ရႈသြားသည္ကို ေတြ႔ၿမင္ရသည္။ Hot News မွ ကူးယူထားျခင္းျဖစ္သည္။အာဆီယံအဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာၿပီး မဲရံုးမွဴးမွ မဲေပးေနသည္မ်ားကို သတင္းသမားမ်ားအား ဓာတ္ပံုရိုက္ခြင္႔ၿပဳထားသည္ကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင္႔ ပါလာသူက သတင္းေထာက္တစ္ဦးအား အတင္းဆြဲထုတ္။ သတင္းသမားမွ မေက်နပ္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free