1. မိတၳီလာ ဧၿပီ ၁(4:35 PM)
  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ရွိ မဲရံု ေလးရံုတြင္ မဲေရတြက္မႈ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ရာ ယင္းမဲရံုေလးရံုတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိေနေၾကာင္း ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ The Voice သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႕သည္။
  အဆိုပါ မဲရံုေလးရံုမွာ မိတီၳလာ တပ္မ ၉၉ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ ၁ ဆယ္ကုန္းေက်းရြာ မဲရံု ၃ႏွင့္ မဲရံု ၄ တို႕ ျဖစ္ၾကၿပီး မိတီၳလာ တပ္မ ၉၉ တြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၄၇၂ မဲ၊ NLD ပါတီက ၇၅ မဲ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး (တစ္သီးပုဂၢလ)က ၁၂ မဲ၊ ဦး၀င္းေဇာ္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သံုးမဲ၊ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ ၁ တြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးက ၃၂၀ ၊NLD ၂၄ မဲ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ၄ မဲႏွင့္ ဦး၀င္းေဇာ္ ႏွစ္မဲ၊ ဆယ္ကုန္းေက်းရြာ ၃ ႏွင္ ၄ တြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂၁၉ မဲႏွင့္ ၃၀၀ မဲ၊ NLD ပါတီက ၉၇ မဲႏွင့္ ရွစ္မဲ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ၂၅ မဲႏွင့္ ႏွစ္မဲ၊ ဦး၀င္းေဇာ္က ရွစ္မဲႏွင့္ တစ္မဲ အသီးသီးရရွိၾကသည္။
  ထို႕ေၾကာင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၁၃၁၁ မဲ၊ NLD ပါတီက ၂၀၄ မဲ ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ၄၃ မဲ၊ ဦး၀င္းေဇာ္က ၁၄ မဲ အသီးသီးရရွိၾကရာ အဆိုပါ မဲရံုေလးရံုတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ The Voice Facebook မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free