ယေန႕ (၁၁-၄-၂၀၁၂)ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန (၃)နာရီ(၈)မီနစ္အခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဆူမႀတာကါ်န္းရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဖက္ (၂၆၈)မိုင္အကြာ ပင္လယ္ျပင္ ေအာက္ခံေျမျပင္ေပၚတြင္ အာအား ရစ္ခ်္တာစေကး (၈.၇)ရွိ အင္အားအလြန္ျပင္း ထန္ေသာ ေရေအာက္ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ (၂၆-၁၂-၂၀၀၄) ရက္ေန႕ နံနက္ (၇)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ အင္အား (၉.၀)ရွိေသာ ေရေအာက္ေျမငလ်င္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့ရာ ဆူနီမီေရလိႈင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈေႀကာင့္ ႏိုင္င့ေပါင္း(၉)ႏိုင္ငံကိုထိခိုက္ခဲဳ့ရာ လူ(၃)သိန္းေက်ာ္ အသက္ဆံုးရံႈး ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဆူနာမီေရလိႈႈ္းအျမင့္ (၃.၅)မီတာ(၁၁ ေပ)ခန္႕ရွိေသာ ေရလိႈင္းမ်ားတက္ေရာက္မႈေႀကာင့္ လူ(၆၁)ဦးေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တံုးက ေကာ့ေသာင္း၊ ျမစဟ္၀ကြ်န္းေပၚ နဲက ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားကို ထိခိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ ပထမဆံုးေရလိႈင္းကို နံနက္ (၁၁)နာရီခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ လိႈင္းေရာက္ရန္ ႀကာခ်ိန္ (၃)နာရခြဲခန္႕ ႀကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိဆူနာမီအျမင့္ကို (၆)မီတာရွိႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာသို႕ ဆူနာမီေရလိႈႈ္းမ်ားလာေရာက္ပါက ႀကိဳတင္သိႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားၽမွာ (၁) ပင္လယ္ေရမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္း၊ (၂) ထိုကေနာက္ ေရလိႈင္းတက္သံမ်ားေအာ္မည္လာေလ့ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားေတြ႕ရ်ိပါက အနည္းဆံုးအျမင့္ (၁၀)မိတာ (၃၃ ေပ)ခန္႕ျမင့္ေသာေနရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ႀကရန္ ႏွင့္ါ ထိုေနရာတြင္ အနည္းဆံုး(၃)နာရီခန္ ့ၾကာေအာင္ေနထိုင္ႀကရန္ အႀကံျပဳပါတယ္။ သစ္ထူးလြင္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free