မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယ္

NLD ၆၂၀၉၈ မဲ
ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၄၈၀၆၇ မဲ
ေဒၚၿမင့္ၿမင့္ေအး (တစ္သီးပုဂၢလ) ၆၃၇၈ မဲ
အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၆၅၀ မဲ
ပယ္မဲ ၁၃၇၈၈ မဲ
ေပ်ာက္မဲ ၈၅မဲ

ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္

NLD ၁၀၉၃၂၆ မဲ
ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၃၄၆၄၅ မဲ
NDF ၃၃၈၈ မဲ

ႏြားထိုးၾကီးမဲဆႏၵနယ္

NLD ၄၄၇၀၃ မဲ
ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၂၃၄၅၂ မဲ
တစည ၁၆၉၅ မဲ

ပုလဲမဲဆႏၵနယ္

NLD ၄၃၉၄၆ မဲ
ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၂၀၁၃၃ မဲ
ၿပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီပါတီ ၈၃၁ မဲ

ကေလာမဲဆႏၵနယ္

NLD ၄၃၉၄၀ မဲ
ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၁၇၉၀၅ မဲ
ပအိုင္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၁၀၂၅၈ မဲ
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၆၀၇ မဲ
တဆည ၁၇၁၁ မဲ
ပယ္မဲ ၃၂၇၈

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ - ၅၅၃၃၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ
႕ၿဖိဳးေရးပါတီ -၂၀၈၆၉

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ -၁၅၃၈

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ -၁၄၅၈

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ၆၉.၉ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ပယ္မဲမွာ ေသာင္းဂဏန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Eleven Media မွ ကူးယူသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free