ထိုင္းအစိုးရမွ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္-DKBA ကလို႔ထူးေဘာ၏ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ (ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္း ေမႊး) အား မူးယစ္ရာဇာအျဖစ္ စြပ္စြဲေၾကညာမႈအေပၚ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါက ထုတ္ျပန္သူကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DKBA မွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔ညက ေကအိုင္စီထံ ေရာက္ရွိလာသည့္ DKBA ကလို႔ထူးေဘာ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ဧၿပီလ ၂၀ရက္ေန႔က ထိုင္း အမွတ္(၃) ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ထုတ္လႊင့္လိုက္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အလုိရွိသူ မူးယစ္ရာဇာ ၂၅ဦးထဲတြင္ ဒီေကဘီေအ ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်လိမ့္ယူဘမ္း႐ုန္းကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းခဲ့မႈအေပၚ ထိုသို႔ တုန္႔ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီေကဘီေအ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ႀကီးေစာကိုမ်ဳိးက “ထိုင္းအစိုးရက အေၾကာင္းအရာရွိလို႔ ထုတ္ျပန္တယ္လို႔ ယူဆ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ တုန္႔ျပန္ရမွာပဲ။ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ ေဆာင္သြားမယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရ၏ စြပ္စြဲခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုဏ္ သိကၡာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေနသည့္အေပၚ ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
DKBA ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎တို႔ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း ယူဆပါက ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်လိမ့္ယူဘမ္း႐ုန္းအေနျဖင့္ DKBA အေျခစိုက္ရာ မည္သည့္ေနရာမဆို ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥ ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိပါက မည္သည့္တရား႐ံုး၊ ခံု႐ံုး မဆို တက္ေရာက္ရင္ဆိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။
တဆက္တည္း၌ပင္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို စြပ္စြဲေျပာဆိုမည္ဆိုပါက “ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ တိက်ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားမ်ား ျပသဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္း” ဒီေကဘီေအ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုင္း ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ယခု ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ၎တို႔ေဒသကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေျဖရွင္းေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ထိုင္းအစိုးရအား ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း DKBA က ေျပာဆိုထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔က DKBA သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္အပိုဒ္ (၅)အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ကို သေဘာတူထားသည္ဟု ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုင္းအစိုးရက ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္အား ဆုလာဒ္ေငြထုတ္၍ ဖမ္းဆီးရန္ ေၾကညာထားသည့္အေပၚ ေကအိုင္စီမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလား ပြယ္အား တိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ယေန႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ေသာ္လည္း မအားလပ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈကို မရရွိခဲ့ေပ။
ထုိင္းအစိုးရက ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၂သန္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈ၌ ထိပ္တန္းစာ ရင္း ပါ၀င္သူ ၂၅ဦး၏ အမည္ကုိ ထုိင္းအစိုးရ၏ Office of the Narcotics Control Board -ONCB အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ၃ဦးျဖစ္သည့္ ေရႊႀတိဂံေဒသမွ ေနာ္ခမ္း၊ တာခ်ီလိတ္ နမ့္ပံုျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ယီေဆးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ သည္။
ဒီေကဘီေအသည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU မွ ခြဲထြက္ကာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည့္ ကရင္လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္ ကို ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကလို႔ထူးေဘာတပ္ဖြဲ႔က ဆန္႔က်င္၍ အစိုးရႏွင့္ တႏွစ္ၾကာ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ အသစ္တက္လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

KIC မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. nyinyi on April 30, 2012 at 3:33 AM

  မဂ္လာပါ ။
  ေအးဒါေတြကမွန္ပါတယ္ ။
  က်ေနာ္တခါက ။ ဦးမန္းရိုးဘ ဘစံ ကိုဆက္သြယ္ေမးၿမန္းခဲ့ပါတယ္ ။
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေယာ့စ၀္ ကိုလည္းေမးၿမန္ခဲ့ပါတယ္ ။
  က်ေနာ့ ကိုၿဖစ္သူ ေမာင္သိန္းေဖ ရွမ္းၿပည္ေတာင္ပိုင္း ၀န္းသိုလ္ၿမိဳ႔နယ္
  မိုင္တံုးစခန္းမွာ က်တံုးကပင္ေအးဒီအေႀကာင္းေတြဟာတေသာ့ေသာ့ ။
  အားနာဖို႔ေတာ့ေကာင္းပါတယ္ ။
  သူေတာ့ေတြကေတာ့ ဘာမွမေၿပာရ ။

Leave a comment

Join Free