အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ (CEC) ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းသြားရမည္ဟု ၄င္းပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က ေျပာသည္။
ယခု က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ NDFပါတီမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္မွ NDF ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္စာ တင္သြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔ကို ပါတီမွထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ယခင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးမွ ၈ ဦးသာ က်န္ရိွေတာ့သည္။
”အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးၿပီး စနစ္တက် ျပန္တည္ေဆာက္ရမွာပါ။ ဘယ္သူက ဘယ္ပါတီကမွလို႔ မွတ္ေနဖို႔အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ ၾကည့္သင့္ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တုိင္က ပါတီစဲြ ပုဂၢိဳလ္စဲြ ကင္းဖို႔   ေျပာေနတာပဲ” ဟု ၄င္းကထပ္ေလာင္း ေျပာသည္။
NDFပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုသည္ ယခု ၾကားျဖတ္တြင္ အႏုိင္ရရိွခဲ့ေသာ အင္အားႀကီးပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ NLD သုိ႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုလႊတ္တာ္ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည္ကုိ ယခင္မဲဆြယ္စဥ္ကာလက မဲထည့္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ မသိရေၾကာင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဝဘာ ဂီ ၃ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယခု က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NDF ပါတီသည္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္မဲဆႏၵနယ္တြင္မွ် အႏုိင္မရခဲ့ေပ။

ေပၚျပဴလာျမန္မာမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free