ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လႈိင္သာယာတြင္ ေရကန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရင္း ေသနပ္က်ည္ဆံမ်ားေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယေန႔နံနက္ ဆယ္နာရီခန္႔က လိႈင္သာယာ၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ FMI အနီးရွိ အမ်ားျပည္သူသုံး စိမ္းျမကန္သာ ေသာက္ေရကန္အား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေဆာင္ကာ ရာအိမ္မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင္
့ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားက ကန္တြင္းရွိအမိႈက္သရိုက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ ဆယ္အိမ္မွဴးက ေရကန္ထဲ၀ယ္ က်ည္ကပ္ ၂၅ ကပ္ႏွင့္ က်ည္ေတာင့္စုစုေပါင္း ၂၀၇ ေတာင့္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုက်ည္မ်ားအားး ျမိဳ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လိႈင္သာယာရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကျပီး၊ လိႈင္သာယာရဲစခန္း၀ယ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
 Popular Myanmar News Journalမွ ကူယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free