ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားမွလဲြ၍ က်န္ေဒသမ်ားရွိေနေရာင္ျခည္တြင္ UV Index တန္ဖုိးမွာ ၈ မွ ၁၀ ထိရွိေနသျဖင့္ အကာအကြယ္မရွိဘဲ ေန ေရာင္ျခည္ထဲသြားလာမႈမွ ေရွာင္ရွားရန္ မုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

“ေကာင္းကင္မွာ တိမ္ေတြ နည္းလို႔ျဖစ္တာ၊ျမန္မာျပည္အလယ္ပ
ိုင္းေဒသေတြမွာ အပူခ်ိန္ေတြကအိအိတက္ေနတယ္”ဟု ဦးထြန္းလြင္ကဆိုသည္။
ေနေရာင္ျခည္ျဖာထြက္မႈအနည္းအမ်ားကို UV Index (သို႔မဟုတ္) Solar Index တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး၊ အျမင့္ဆုံးမွာ ၁၁ ႏွင့္ အထက္ျဖစ္သည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွ လဲြ၍ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ UV Index တန္ဖုိး ၈ မွ ၁၀ အတြင္းရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနပူထဲတြင္ အကာအကြယ္မဲ့သြားလာျခင္း၊ ေနပူထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေနျခင္း တို႔ကိုေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။

ယခုရက္ပိုင္း၌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အပူခ်ိန္မွာ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိၿပီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၄၆ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ထိရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာ(ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၃)ေန႔မ်ားတြင္ မုိးရြာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ အေနာက္ေျမာက္ဘက္မွ ေရႊ႕လ်ားလာေသာတိမ္တိုက္ သည္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာပါက စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္လာမည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ား၌ မုိးရြာျခင္းႏွင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။ မိုးရြာလွ်င္ အပူဒဏ္ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။

7day new journal မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free