ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ အႏိုင္ရ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံၾကေသာ ျပည္သူတို႔ အေပ်ာ္ေတြျဖစ္သည္။ ထိုအေပ်ာ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္မွာ ၂၂ႏွစ္ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး ထိုအေပ်ာ္မ်ား ၂၀၁၅တြင္ ဆက္လက္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ လူထု၏ ဆက္လက္ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၾကိဳးစားျပရန္ လိုအပ္လာျပီ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို Facebook မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free