72912
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္း၌ ယေန႔ ဧျပီ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ အထိ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပို႔ခ်သည့္ ဥပေဒသင္တန္း အၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မီဒီယာမ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ျခင္းျပဳ၊မျပဳကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဝိုင္းဝန္းေမးျမန္းေနၾကစဥ္
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “လႊတ္ေတာ္ကို မတက္ဘူးလို႔ မေျပာဘူး။ သြားႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတာပါ” ဟု ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္၌ျပဳလုပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပို႔ခ်သည့္ ဥပေဒသင္တန္း အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီ အထိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပထမပိုင္းတြင္ ဦးမ်ိဳးရန္ႏိုင္သိမ္းက ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္း၊ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သူ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က အလုပ္သမားဥပေဒ၊ လယ္ယာဥပေဒ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒသင္တန္းမ်ားကုိ ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအုန္းႀကိဳင္မွ “ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒေတြ၊  ေျမယာဥပေဒတုိ႔၊ အလုပ္သမား သမဂၢတို႔၊ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ တို႔ေနာက္  ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒ ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲက ဥပေဒပညာ ရွင္ေတြက သင္တန္းပို႔ ခ်တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကို ဒီေန႔ကေတာ့ သြားဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူး။ သင္တန္းလည္း ၿပီးသြားၿပီ။ ကိုယ့္ အလုပ္ေတြကုိ ကိုယ္လုပ္ၿပီး ေငြေၾကးကိစၥေတြကို အၿပီးသတ္ လုပ္ထားဖို႔နဲ႔ အဲဒီေငြေၾကးကိစၥ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ေတြမွာ က်မ္းက်ိန္တာေတြ လုပ္ရမယ္” ဟု ေျပာပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ဦးအုန္းႀကိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္မတက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို “ အဲဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟိုေန႔က ေျပာထားတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါမယ္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ တင္ထားတယ္။ အဲဒီ အၾကံျပဳခ်က္တင္ထားတာကို ဟုိတစ္ေန႔ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္႐ံုးက သူတုိ႔ေဘာင္ထဲမွာ မရွိဘူးတဲ့။ သူတို႔လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ အဲေတာ့ လုပ္ရမွာက ဘယ္သူလဲ။ အဲဒါကေတာ့ သူတို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ လက္တြဲၿပီး ေတာ့လုပ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အၾကံျပဳခ်က္ တင္ထားၿပီးၿပီ။ လုပ္ခြင့္ရွိႏိုင္တဲ့သူ၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ ေတြက လုပ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္း လုပ္သြား ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း သေဘာေျပာရရင္ ဒီကိစၥဟာ ပထမျဖစ္စဥ္ကိုက ေကာ္မရွင္ဥပေဒမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ပါမယ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ဒီမိုကေရစီမက်လို႔ မွတ္ပံုမတင္ခဲ့ဘူး။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖက္က ေတြ႕ရာမွာ NLD ပါသင့္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကလည္း  လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္ကိုေတာ့ ျပဳျပင္ေပးမွျဖစ္မယ္။ ဒါျပဳျပင္ေပးမယ္ ေျပာလုိက္တယ္။ ေျပာလုိက္ ၿပီးရင္ ဒါက ဥပေဒပဲ။ တစ္အိမ္လံုး မီးလင္းၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္ေလးက်မွ တစ္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေျပာတတ္ဘူး။ ေလးစားလိုက္နာပါမယ္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ ၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ သြားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲသြားတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ဟာ ပုဒ္မ ၁၂၅ အရ ဇယား (၄) ပါစာသား ကို ဥကၠဌေရွ႕မွာ က်မ္းက်ိန္ရမယ္။ ဒါလည္းကြၽန္ေတာ္တို႔ မျငင္းပါဘူး။ ဖိတ္ၾကားစာေတြ ေရာက္ထားၿပီးသား။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနရာမွာ သူတို႔ သတိလစ္ေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခုက အဲဒီစာသားကေတာ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ပါမယ္ ျဖစ္ေနတုန္းရွိေသးတယ္။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္ခုနက ေျပာသလို inline ေပၚသြားရမယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္အတိုင္း ျဖစ္သြားသင့္တယ္။ ဒါဟာ အခုထိေတာ့ မလုပ္ေပးဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ သူတို႔လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒါျဖင့္လႊတ္ေတာ္က လုပ္ရမယ့္ အလုပ္လား။ ဒါကေတာ့ က်န္တဲ့ ဌာနေတြက ဆက္စဥ္းစားဖို႔  လိုပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

Eleven Media မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. Anonymous on April 24, 2012 at 3:42 AM

  လႊတ္ေတာ္ကို မတက္ဘူးလို႔ မေျပာဘူး။ သြားႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတာပါ
  Now again Daw Su made changes the words as a reason which doesn't make sense!!  အဲဒီေငြေၾကးကိစၥ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ေတြမွာ က်မ္းက်ိန္တာေတြ လုပ္ရမယ္
  Please do your exercises first and make clean what you have done before and during the election!!
  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ သူတို႔လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒါျဖင့္လႊတ္ေတာ္က လုပ္ရမယ့္ အလုပ္လား။
  NLD doesn't know what is Constitution. Never read thoroughly all since NLD member have no knowledge to understand the Law an terminologies.

  တစ္အိမ္လံုး မီးလင္းၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္ေလးက်မွ တစ္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေျပာတတ္ဘူး
  Oath is not the extension of a kitcken!!

  Oath is most important for all citizens and safeguarding is the duty of Myanmar citizens.

  ျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို..
  Do not ever never use all citizens. There are lots of citizens who do not care NLD's taking small amount of percentage seats compared to existing number of seats by other parties. No worries man.

  Bullying and shitting is the part of self writing history of NLD. What will be..we don't see any better improvement in knowledge learning in all directions.

Leave a comment

Join Free