ဧျပီ(၁)ရက္ေန့မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ေနရာသို ့မီဒီယာမ်ား သြားေရာက္ သတင္း ရယူခြင့္နဲ ့ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက ေရြးေကာက္ပဲြ တရားမွ်တမႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေၾကာင္း သံတမန္အသိုင္း အ၀ုိင္းက ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာနက အာဆီယံ အပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ကာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ့မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္းရယူခြင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈနဲ့ အတူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အတြက္ေနရာေဒသ မေရြး
သြားေရာက္ သတင္းရယူႏုိင္ရန္ သတင္းေထာက္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတို ့ အတြက္ ကိုလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းသမားမ်ားက အထူးကို အားရေက်နပ္မႈေတြ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားအရ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ မူလက ကိုက္(၅၀၀)အတြင္း အဟန့္အတား ကန့္သတ္ခ်က္မ်ား သတိျပဳဖြယ္ ရွိတဲ့အတြက္ သတင္း ရယူခြင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာခြင့္ တုိ့ အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကပင္မယ့္ မဲပံုးအနီးအထိ သတင္းရိုက္ကူးခဲ့ၾကေသာ သတင္းရုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြလို့ေတာင္ အျပဳ သေဘာေျပာ ၾကားသံ ေတြကိုလည္းၾကားသိရပါတယ္။

Popular Myanmar မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free