ျမန္မာ့မီးရထားမွ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ လမ္းပိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းပိုင္းတြင္ သႀကၤန္အထူးရထားမ်ား ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၅ ရက္တြင္ သႀကၤန္အစုန္ အထူးရထားတစ္စင္းသည္ မႏၲေလးဘူတာမွ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ သႀကၤန္အထူးရထား ႏွစ္စင္းသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႏွင့္ မႏၲေလးဘူတာတို႔မွ တစ္ေန႔လွ်င္ အစုန္တစ္စင္း၊ အဆန္တစ္စင္း ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အဆန္ရထားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာမွ ညေန ၄ နာရီတြင္ စတင္ထြက္ခြာ၍ မႏၲေလးဘူတာသို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ဆုိက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး-ရန္ကုန္ အစုန္အထူးရထားသည္ မႏၲေလးဘူတာမွ ညေန ၄ နာရီတြင္ စတင္ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား အပါအဝင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ (၃၂) အစုန္၊ အမွတ္ (၈) အစုန္ အျမန္ရထား ႏွစ္စင္းအျပင္ အဆုိပါ အထူးရထားႏွစ္စင္းကို ဧၿပီလ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ရာ အစုန္အထူးရထား(၁)သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ည ၇ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အစုန္ရထား(၂) သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာ၍ ရန္ကုန္သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္အလြန္ကာလအတြက္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္တြင္ အထူးရထားတစ္စင္းသည္ ရန္ကုန္ဘူတာမွ မႏၲေလးဘူတာသို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္တို႔တြင္ အထူးရထားႏွစ္စင္းသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႏွင့္ မႏၲေလးဘူတာတို႔မွလည္းေကာင္း၊ ၂၁ ရက္တြင္ အထူးရထားတစ္စင္းသည္ မႏၲေလးဘူတာမွ ရန္ကုန္ဘူတာသို႔လည္းေကာင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးမွ ထြက္ခြာမည့္ အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ေနျပည္ေတာ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအပါအဝင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လက္ရွိအမွတ္(၃၁) အဆန္၊ အမွတ္(၇) အဆန္ အျမန္ရထားႏွစ္စင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ အထူးရထားႏွစ္စင္းကို ၂၂ ရက္တြင္ ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ရာ အဆန္ရထား(၁)သည္ ရန္ကုန္မွ ည ၇ နာရီတြင္ ထြက္ခြာ၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆန္အထူးရထား(၂) ရန္ကုန္မွ ည ၈ နာရီတြင္ ထြက္ခြာ၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခြဲတြင္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ရန္ကုန္-မႏၲေလး သႀကၤန္အထူး (အစုန္/အဆန္) ရထားမ်ားကို ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ သာစည္ဘူတာမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ အထူး (အစုန္/အဆန္) ရထားမ်ားကို ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ တိုးေၾကာင္ကေလး ဘူတာမ်ားတြင္သာ ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ဧၿပီလ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ အဆုိပါ အထူးရထားမ်ား ေျပးဆြဲျခင္းကို ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free