မႏၱေလး သၾကၤန္အၾကိဳေန႔ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးသၾကၤန္သည္ က်ံဳးေဘးဝန္းက်င္မွာသာ စည္ကားေလ့ရွိျပီး က်န္ေနရာမ်ားတြင္မူ သာမာန္မွ်ေလာက္သာ ရွိေပသည္။ လက္တေလာ ပံုမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ ခ်က္အရ မႏၱေလးသၾကၤန္အၾကိဳရက္ ျမင္ကြင္းမွာ ရန္ကုန္သၾကၤန္အၾကိဳရက္ ျမင္ကြင္းထက္ ပိုစည္ကားပံုရျပီး ပို၍လည္း သရုပ္ပ်က္သေရာင္ ရွိသည္။ ေရွးယခင္က မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္လွ်က္ ရွိသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို Myanmar Express မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free