ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေဟမ၀န္ေစ်းသည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ဧၿပီ(၁၀)ရက္နံနက္    ၁း၂၀နာရီတြင္မီးေဘးသင့္ခဲ့ရာပ်က္ စီးသြားေသာေစ်း႐ံုမ်ားကိုမူလေန     ရာ၊မူလေပအက်ယ္အတိုင္းျပန္ လည္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ အခြန္ထမ္းေစ်းသူေစ်းသားႏွင့္အမ်ား ျပည္သူတို႔အဆင္ေျပစြာျပန္လည္ ေရာင္း၀ယ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မီးေလာင္၍ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြား ေသာဆိုင္ခန္းေပါင္း၈၉၃-ခန္းကို    ေစ်းသူေစ်းသားတို႔၏ဆႏၵအတိုင္း မူလေစ်း႐ံုတြင္မူလေနရာ၊မူလေပ အက်ယ္အတိုင္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၏ဘတ္ဂ်က္ ျဖင့္အကုန္အက်ခံလ်က္စည္ပင္  သာယာအင္ဂ်င္နီယာဌာနခြဲမွဴး ဦးသန္းထြန္းအားတာ၀န္ေပးေဆာက္ လုပ္လ်က္ရွိသည္။မူလေစ်း႐ံုမ်ား ကိုအျမန္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ဇြန္လလယ္ခန္႔တြင္ေစ်းဆိုင္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္ မွန္းထားေၾကာင္းေစ်းတာ၀န္ခံ      ဦးခင္ေမာင္၀င္းထံမွသိရသည္။
ေစ်း႐ံုမ်ားျပန္လည္တည္ ေဆာက္ရာတြင္ေစ်း႐ံုႀကီးမ်ား၏ မူလပံုစံအက်ယ္အ၀န္း၊အုတ္ျမစ္  မ်ား၏တိုင္ေနရာအတိုင္းတည္ ေဆာက္ထားၿပီးတစ္၀က္တစ္ပ်က္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းခံရ ေသာေစ်း႐ံုမ်ားကိုမူလသစ္သား ထည္အတိုင္းအစားထိုးျပဳျပင္ေဆာက္ လုပ္ေနၿပီးေစ်း႐ံုတစ္႐ံုလံုးေလာင္ ကၽြမ္းခဲ့ေသာ႐ံုမ်ားကိုမူသံမဏိအမာ ထည္တိုင္ႏွင့္ယက္မမ်ားအသံုးျပဳ ၍မူလေခါင္ထက္ႏွစ္ေပခန္႔ျမႇင့္၍ ေဆာက္လုပ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရ သည္။ထို႔ျပင္ေစ်းဆိုင္ရွင္မ်ား၏ ေရာင္းခ်ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားလံု ၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ေစ်းခံု၊အခင္း အကာစသည္တို႔ကိုဆိုင္ရွင္၏အစီ အစဥ္ျဖင့္မိမိစိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ေပးထားေၾကာင္းလည္းဦးခင္ေမာင္ ၀င္းမွဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ေဟမ၀န္ေစ်းကိုေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၏တိုင္းအားကစားကြင္း၊ ပေဒသာ႐ုပ္႐ွင္႐ံုတို႔ႏွင့္နီးကပ္စြာ တည္ရွိၿပီး၁၉၆၀-ခုႏွစ္တြင္စတင္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ေစ်း႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီးဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁၂၀၀-ခန္႔ရွိရာအထည္အလိပ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္ခန္း၇၅၅ ခန္းပါ၀င္သျဖင့္တစ္ခ်ိန္ကရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏အထည္အလိပ္ျဖန္႔ခ်ီရာအဓိ ကႏွင့္အထူးစည္ကားေသာေစ်းႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။

Hot News weekly မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free