ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ယခု ၂၀၁၂ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ယာဥ္တုိက္မႈေပါင္း ၁၂၃ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၃၆ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွသတင္
းရရွိသည္။

အဆုိပါယာဥ္တုိက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူဦးေရစုစုေပါင္း ၃၉၅ ဦးအနက္ က်ား ၂၈၀ဦးျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးဦးေရ က်ား ၃၀ ဦးႏွင့္ မေျခာက္ဦး စုစုေပါင္းဦးေရ ၃၆ ဦး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွသတင္းရရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ယာဥ္တုိက္မႈအပါအ၀င္ အမႈအခင္းမ်ဳိးစုံေၾကာင့္ ၈ ဦးသာေသဆုံးၿပီး ၁၆၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ယခုႏွစ္သႀကၤန္ ကာလအတြင္း ယာဥ္တုိက္မႈေပါင္း ၃၀မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၀၆ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူဦးေရေလးဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွသတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါယာဥ္တုိက္မႈတြင္ ေရကစားယာဥ္ ယာဥ္တုိက္မႈ ၇ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၅၀ဦးရွိခဲ့ကာ ႐ုိး႐ုိးယာဥ္တုိက္မႈ ၂၃ မႈတုိ႔၌ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၅၆ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ေလးဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္တုိက္မႈေပါင္း ၃၂ မႈ၊ ေသဆံုးသူငါးဦးႏွင့္ဒဏ္ရာရရွိသူ ၆၉ ဦး တုိ႔ရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာတြင္မူ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတစ္၀န္းယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ သုံးဦးသာရွိၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၅၉ ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

7day news journal မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free