လယ္သမားမိသားစုမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားတြင္ ၅၀ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ စာေရးႏုိုင္၊ ဖတ္ႏုိင္အဆင့္တြင္သာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသ
င္းမွ ေကာက္ယူထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ ငန္းအသင္းက ဆန္စပါး အဓိက စုိက္ပ်ဳိးေသာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး(အေရွ႕၊ အေနာက္)၊ စစ္ကုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔ရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ ၄၆ ခုမွ ေတာင္သူလယ္သမား ၃၄၇၉ ဦးထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္သူဦးေရမွာ ၁၇၆၈ ဦး ရွိသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းဦးေရမွာ ၁၄၄၉ ဦးရွိၿပီး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပညာမတတ္သူ ဦးေရ မွာ ၃၇ ဦးႏွင့္ ၁ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

“လယ္သမားေတြ တုိးတက္မႈနည္းတာ ပညာတတ္မႈနည္းလုိ႔ပဲ။ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရင္ ေတာင္ အေလာင္းအစား၊ ဆုိင္ကယ္၀ယ္စီးတာနဲ႔ လယ္ထဲေရာက္ တဲ့ပမာဏတစ္၀က္ေလာက္ပဲ”ဟု စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းကဆုိသည္။ထုိကဲ့သို႔ ပညာအေျခခံမရွိ သျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ေ၀ရာ၌လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ ပညာေရးအေျခခံအားနည္းမႈေၾကာင့္ လက္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ ပိုးမႊား အႏၲရာယ္မ်ားကို ခုခံထိန္းခ်ဳပ္ရာ တြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု စစ္တမ္းကဆုိသည္။

“ဒီႏွစ္ဆုိ ငေျမႇာင္ေတာင္က်တာ၊ ျပည္တြင္းက ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ မရဘူး။ ထုိင္းက ေဆးေတြ၀ယ္သံုးမွ အဆင္ေျပတယ္။ ဒီေဆးက ဘယ္
ေလာက္ထိ ျပင္းလဲဆုိရင္ ဖ်န္းတဲ့လူပါ မူးေမ့ၿပီးပစ္လဲတာ ေတြရွိတယ္”ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ျခမ္းမွ ပဲစုိက္ပ်ဳိးသည့္ လယ္သမား
တစ္ဦးကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ လယ္သမားမ်ား အေျခခံပညာေရးအားနည္းမႈေၾကာင့္ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား ေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ စည္း႐ံုးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ကၪၥနကၽြန္းသာအထူးျပဳကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆုိသည္။ အဆုိပါစစ္တမ္းတြင္ က်န္ရွိေနေသာ လယ္သမားမိသားစုအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၌ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအထိ ပည ာသင ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဘြဲ႕ရသည္အထိ ပညာၿပီးစီးေအာင္ သင္ၾကားခဲ့သူမွာ ၄ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာ လုပ္ကုိင္သူ ေတာင္သူ ၁၂၈၆ ဦးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္သီးသန္႔ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္သူေတာင္သူ ၂၁၈၆ ဦးတုိ႔ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free