ဥပေဒက မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ


လုပ္သားျပည္သူဟူေသာ စကား လံုးသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေခတ္စား ခဲ့ပါ၏။ျပည္သူ႔တရား႐ံုးမ်ားတြင္လုပ္သား ျပည္သူတို႔ ကုိယ္စားလွယ္တရားသူႀကီး မ်ား ႐ံုးထုိင္ၾကေလသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီ ၏ မိန္႔မွာခ်က္အရ ျပည္သူ႔တရား႐ံုးမ်ား သည္လုပ္သားျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြား ကိုသာ ၾကည့္ၾကရမည္။ လုပ္သားျပည္ သူတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ဆိုလွ်င္ တရား ဥပေဒကမည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ဟူ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတရားသူႀကီး မ်ားေခတ္က အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ တရားဥပေဒက မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဟူေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားေတြ႕ခဲ့ ရေလသည္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား တို႔အက်ိဳးသာ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ခံယူ ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အတူ တရားဥပေဒက မည္သို႔ ပင္ဆိုေစကာမူဟူေသာေ၀ါဟာရေခတ္စား ခဲ့ရာ လူရႊင္ေတာ္မ်ားထံသို႔ပင္ေရာက္ ရွိသြားခဲ့ရေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တရား ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ တရားဥပေဒကို အေလးထားျခင္းမျပဳ ေသာ ျပဳမူခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သာျဖစ္တက္သည္ကို သင္ခန္းစာယူခဲ့ မိသည္။
ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီေခတ္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္၍ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္အဓိကတရားဥပေဒအထက္ ၌မည္သူမွ်မရွိေစရဟူေသာအေတြးအေခၚ အဆိုအမိန္႔မ်ားေရွ႕တန္းေရာက္လာျပန္ သည္။ မွန္ပါသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ကလည္း လိုလားေထာက္ခံၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္ တရားဥပေဒက မည္သို႔ ဆုိေစကာမူ..ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေတြ႕ ျမင္ေနၾကရသည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕သ မွ် သာဓကတင္ျပရပါမည္။ မဟာရန္ကုန္ တြင္ လူအမ်ားႏွင့္ေတြ႕ထိ ဆက္ဆံေနရ သည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္တကၠစီေခၚ အငွား ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ အငွားယာဥ္မ်ား မီတာတပ္ဆင္ရမည္။ မီတာႏွင့္သာ ခရီး သည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရမည္ဟု စည္းကမ္း ဥပေဒရွိပါသည္။ မီတာတပ္ဆင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ မီတာႏွင့္ မသြား။ ႀကိဳက္ေစ်း ေတာင္းေနၾကပါသည္။ မသြားမျဖစ္သြား လာေနၾကရေသာ ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္း မႈမရွိ။ မီတာႏွင့္ မသြားလွ်င္အေရးယူရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းမရွိေပ။ တရားဥပေဒက မည္သု႔ိပင္ဆုိေစကာမူ အတုိင္းျဖစ္ပါ၏။
ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ရပ္ကြက္လမ္း ေသးလမ္းေျမႇာင္ပါမက်န္ နံပါတ္မပါ  ေသာဆိုင္ကယ္မ်ိဳးစံုစီးနင္းေနၾကသည္။ ကေလးမ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားက ၾကည့္ေရွာင္ၾကရသည္။ မေရွာင္လို႔တိုက္ မိလွ်င္ ဆိုင္ကယ္သမားကပင္ မေရွာင္ရ သေလာဟု ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းသည္။ ဥပေဒအရ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕သာ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ရပ္ ကြက္ထဲမွာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ ၂ လံုး သမား ၃လံုးသမားတို႔ ေငြလိုက္ေတာင္း ေနသည္ကိုေတြ႕ၾကရပါမည္။ ဘက္ထရီ ဆုိင္ကယ္မ်ားလည္း ေပါမ်ားေနရာ က ေလးမ်ား၊ မိန္းမငယ္မ်ား၊ စီးခ်င္သလိုစီး ေနၾက၏။ ဥပေဒက မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကာမူ..ပါပဲ။
ရပ္ကြက္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ႀကံဳ ေတြ႕ရသည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၀န္ထမ္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သူတုိ႔သည္ လစာနည္းသူမ်ားျဖစ္ၾကရာ တာ၀န္မ ေက်မႈမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းတို႔တာ၀န္မေက်သည္မွာအေပၚ က တာ၀န္ရွိ အရာထမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေလသည္။ စည္းကမ္းမဲ့ လူအခ်ိဳ႕သည္ အမႈိက္မ်ားကို ပစ္ခ်င္ရာပစ္ၾကသည္။ အမႈိက္ျပစ္သမွ် စည္ပင္၀န္ထမ္းကလိုက္ မေကာက္ႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈိက္ျပစ္ရာ ေနရာ အမႈိက္ကန္မ်ားထားေပးရပါမည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ေႂကြးေၾကာ္သံ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒသည္ အလြန္ ေကာင္းပါ၏။ ေစ်းဆိုင္ရွိလွ်င္ အမႈိက္ပံုး ရွိရမည္။ ေစ်းရွိလွ်င္ အမိႈက္ျပစ္စရာေန ရာ၊ အမႈိက္ကန္ရွိရမည္ဟူ၏။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းပ်က္မႈေတြ ရွိေနသည္။ ေတာင္ဥကၠလာပ စည္ပင္ သာယာေစ်းအပိုင္တစ္ခု၌ အမႈိက္ပစ္စ ရာေနရာမရွိ။ ယခင္က အမႈိက္ကန္ရွိ တယ္။ ၿခံပုိင္ရွင္တစ္ဦး၏အလိုက်စည္ပင္ အမႈိက္ကန္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္ဟု သိ ရသည္။
ထိုအခါ ေစ်းသြားေစ်းလာမ်ားက အမႈိက္ကုိ ျပစ္ခ်င္ရာျပစ္သြားၾကေလ သည္။ ယခင္အမႈိက္ထားစရာ ျပစ္စရာ ေနရာရွိ၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အမႈိက္ကား မ်ားပင္ လာေရာက္သိမ္းယူသည္ကိုေတြ႕ ခဲ့ရဖူးသည္။ ၁၂ ရပ္ကြက္ေနရာေကာင္း ေျမကြက္တစ္ကြက္ကို ေငြရွင္တစ္ဦးက ၀ယ္ယူလုိက္ၿပီး ၿခံခတ္လိုက္သည္။ အနီး အနားရွိ ကြမ္းယာဆိုင္ကေလးမ်ား ေခါင္း ရြက္ဗ်က္ထိုးေစ်းသည္ကေလးမ်ားကို ႏွင္ ထုတ္ၿပီး ပန္းအိုးမ်ားကို ၄င္း၏ၿခံအျပင္ စည္ပင္နယ္ေျမ၊ (ပလပ္ေဖာင္းအထိ)ခ် ထားသည္မွာ ျမင္မေကာင္းပါ။ ၄င္း၏ ကားကိုလည္း စည္ပင္ေျမပလက္ေဖာင္း ေပၚမွာ ရြက္ဖ်င္တဲ ထိုးထားပါသည္။ ခရီးသြားမ်ား၊ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္စရာမရွိ။ ကားလမ္းေပၚက ေလွ်ာက္ရသည္မွာ အႏၱရာယ္မကင္းပါ။
ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ထိေတြ႕ေနရသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဌာန ျဖစ္ပါ၏။ ထိုဌာနအေနျဖင့္ လူထုအက်ိဳး ကိုသာၾကည့္သင့္ၿပီး စည္ပင္ဥပေဒအရ သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါ၏။
သို႔ေသာ္ ဥပေဒက မည္သို႔ဆိုေစ ကာမူ..။ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခလုတ္ကန္သင္းသာ ျဖစ္ သည္ဟု ယူဆရမလို ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။


Hot News Weekly မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free