မ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
                                        အမွတ္ (၉၇-ခ)၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း
                                                      ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
                     ရက္စြဲ ။ ။ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၂
ယေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေအာင္ႏိုင္မႈရရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား တက္ေနပါသည္။
ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ေထာက္ခံသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စိတ္ထိခိုက္၊ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အေျပာအဆို၊ အမူအယာ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား လံုးဝေရွာင္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ၏ ေအာင္ႏိုင္မႈသည္ သိကၡာရွိေသာ
ေအာင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ေစရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားအားလံုး အထူးသတိျပဳေစလိုပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Hote News မွ ကူးယူသည္။


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free