ယခင္အစုိးရလက္ထက္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး အခ်ဳိ႕ကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ သံုးသပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႕ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ထံမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။
“အရင္လုိမရေတာ့ဘူး။ လက္ သိပ္ထုိးလုပ္ဖုိ႔၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖုိ႔ သိပ္မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အရင္ေပးခဲ့ တဲ့၊လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတခ်ဳိ႕ရခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း တခ်ဳိ႕ကုိလည္းျပန္စိစစ္ၿပီး သင့္ေတာ္သလုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလည္း လုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ မရေတာ့တာေၾကာင့္ အရင္လုိ နီးရာလူေပးဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး”ဟု အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။
ယခင္အစုိးရအဖဲြ႕လက္ထက္က ေျမေနရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အမ်ားအျပားကုိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဒီမုိကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ေပးအပ္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ရမည္ဆုိပါကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ အေလးထား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရအဖဲြ႕ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

အရင္လုိမရေတာ့ဘူး။ လက္သိပ္ထုိးလုပ္ဖုိ႔၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖုိ႔ သိပ္မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အရင္ေပးခဲ့တဲ့၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တခ်ဳိ႕ရခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကုိလည္း ျပန္စိစစ္ၿပီး သင့္ေတာ္သလုိ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလည္း လုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ မရေတာ့တာေၾကာင့္ အရင္လုိ နီးရာလူေပးဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး
“လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရအဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးေတြကအစ အက်င့္ပ်က္ျခမစားဖုိ႔ လုိတယ္။ လက္သိပ္ထုိးေပးတာ လက္ခံၿပီးလာဘ္ေပးတဲ့လူ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏွိမ္နင္းဖုိ႔ ေျပာထားၿပီးသား။ အခု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အရင္ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက  ေပးထားတာကုိ ဆက္လုပ္ေနတာ။ ဒီထဲက တခ်ဳိ႕ကုိလည္း ျပန္စိစစ္ႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳထားတယ္”ဟု အဆုိပါပညာရွင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။
ထုိသုိ႔ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ရာတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရ ယူထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိျခင္း စသည္တုိ႔ စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Eleven Media မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free