ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနရာတြင္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားသူ (၁၃) ဦးအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၊ ၇ရက္ေန႕တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးခဲ့ရာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ နီးစပ္သူ (၃) ဦး ကို     ယာယီေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး    ျဖစ္ပါသည္။  ထို (၃) ဦး၏ အမည္စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ ။

၁။ ေမာင္ေက်ာက္ခဲ                                             ၁၅၂     မွတ္

 
၂။ ၿဖိဳးေတဇာလင္း                                              ၁၄၅.၅  မွတ္
 
၃။ ေနဦး (ခ) နႏၵမိုး                                             ၁၃၈    မွတ္

သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတ္ရုပ္ႏွင့္ပို၍ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာ သရုပ္ေဆာင္ကို ထပ္မံႀကိဳးစားရွာေဖြလိုပါေသာေၾကာင့္ (၂၅.၄.၂၀၁၂)  မွ (၀၇.၀၅.၂၀၁၂) အတြင္း   ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံ၍ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ကို သတင္းစာ ၊  ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕  ၀က္ဆိုဒ္(website) ႏွင့္ ေဖ့ဘုတ္(Facebook) စာမ်က္ႏွာတို႕တြင္  ေဖာ္ျပ  သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ။

သစ္ထူးလြင္ ဘေလာ့မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free