ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိျခင္းအတြက္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေပးပို႔သည့္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ လက္႐ွိအစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။
ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ယုံၾကည္အားကိုးမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအား ေထာက္ခံေၾကာင္းလည္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရႈျမင္ပါသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံ ယုံၾကည္မႈႏွင့္အတူ အနာဂတ္တာဝန္မ်ားကိုလည္း အပ္ႏွင္းလိုက္ၿပီျဖစ္၍ ယင္း တာဝန္မ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။
ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

Hote news မွကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free