အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊဲတဲ့ကိစၥက အေမရိကန္ sanction ထဲမွာပါေနေသးေတာ့ နုိင္ငံတကာဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္နုိင္ေသးေတာ့ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အဲဒီအပိုင္းလႊတ္ေပးမွရမယ္။ 

(ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ခြင့္၊ ႏို္င္ငံအခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေငြျပန္ပို႔ၾကရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ ေငြလႊဲခြင့္တို႔ကိုပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕အား မၾကာေသးမီက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ နကိုက ဟြန္ဒီဟုေခၚသည့္ တရားမ၀င္သည့္ ေငြလႊဲျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္တြင္းသုိ႔ ေငြျပန္ပို႔ေနခဲ့ၾကရာမွ ယခုကဲ့သို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အခါ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္္မ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆို႔မႈစသည့္ အတားအဆီးမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ကို သိရွိရသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး႒ာန၏ အၾကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သူ ဦးသန္းလြင္အား YPI မွေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားပါသည္။)

၀ုိင္ပီအုိင္ ။        ။နုိင္ငံတကာက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးလုိက္ရင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္လုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစနုိင္မလဲ။
ဦးသန္းလြင္။     ။စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြရုပ္ျပီး ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္လာတဲ့အခါ ဘဏ္လုပ္ငန္းလည္း တုိးတက္လာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊဲတဲ့ကိစၥက (sanction) စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈထဲမွာ ပါေနတယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႕ sanction ရုပ္တယ္ဆုိတာက တစ္ပုိင္းတစ္စပဲ လႊတ္ေပးေသးတာ။ သူတုိ႔ဘက္က ေငြလႊဲရင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေနနဲ႕ လႊဲတာပဲရတယ္။ဒီေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြပုိ႔ေငြယူလုပ္တာကို ကန္႕သတ္ထားရင္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ေသးဘူး။

၀ုိင္ပီအုိင္။         ။စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြရုပ္သိမ္းလုိက္ရင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတုိးတက္လာမယ္ဆုိေတာ့ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လုိလဲ။
ဦးသန္းလြင္။     ။အဓိကေတာ့ sanction (ပိတ္ဆို႔မႈ) ရုပ္လုိက္လုိ႔ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေတြ ၀င္လာရင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ဘဏ္မွာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ နားလည္တဲ့သူေတြနဲ႕ အံ၀င္ဂြင္က် ရွိရဲ႕လားျပန္စစ္ရမယ္။ ကုိယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္သူေတြလုိတယ္။ မရွိေသးဘူးဆုိရင္လည္း ေခၚရမယ္။ ျပည္ပေရာက္ ေနတဲ့ ကြ်မး္က်င္တဲ့ ကုိယ့္နုိင္ငံသား ေတြကိုလည္း ေခၚသံုးဖုိ႔လုိသလုိ၊ နုိင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြလည္း ေခၚသံုးဖုိ႔လုိရင္ေခၚရမွာပဲ။ တရုတ္တုိ႔၊ထုိင္းတုိ႔၊ စကာၤပူတုိ႔ဆုိရင္ အေနာက္နုိင္ငံသား ပညာရွင္ေတြ ကုိ က႑တုိင္းရဲ႕လုိအပ္တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ ေခၚယူသံုးစြဲေနတာ ျမင္ေနရေသးတာပဲ။

၀ုိင္ပီအုိင္။         ။ ဒါဆုိရင္ အခု နုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြကတဆင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေငြလႊဲမယ့္ အေျခအေနကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။
ဦးသန္းလြင္။     ။နုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေငြလႊဲဖုိ႔ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ စီဘီဘဏ္၊ ေအဂ်ီဒီဘဏ္နဲ႕ ကေမာၻဇဘဏ္တုိ႔က မေလးရွားဘဏ္နဲ႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီးျပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၁၂ ဘဏ္အထိ ျဖစ္လာမယ္။ တျခားနုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထုိင္း၊ စကာၤပူ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကာတာ စတဲ့နုိင္ငံေတြနဲ႕လည္း ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အြန္လုိင္းစနစ္ျဖစ္တဲ့့ swift system ကုိသံုးရတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ျမန္မာနုိင္ငံက ဘဏ္ေတြနဲ႕ နုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ စနစ္ေပါ့ ။ အခု အဲဒီအတြက္ စက္ေတြတပ္ဆင္ေနပါျပီ။ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြဆုိရင္ စက္ေတြစမ္းသပ္ေနျပီ။ ေနာက္တစ္လ နွစ္လေလာက္ေတာ့ၾကာအုန္းမယ္။ အဲဒါတပ္ဆင္ျပီးလည္ပတ္နုိင္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူကုိ ေၾကညာရမယ္။ ဗဟုိဘဏ္ကလည္း အဆင္ေျပသြားျပီဆုိတာ ေၾကညာေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုက ခုနကေျပာသလုိပဲ swift system ကိုသံုးျပီး စက္ေတြလည္ပတ္နုိင္ျပီး နိုင္ငံတကာက ဘဏ္ေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ျပီဆုိရင္ေတာင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊဲတဲ့ကိစၥက အေမရိကန္ sanction ထဲမွာပါေနေသးေတာ့ နုိင္ငံတကာဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္နုိင္ေသးေတာ့ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အဲဒီအပိုင္းလႊတ္ေပးမွရမယ္။

၀ုိင္ပီအုိင္။         ။ တကယ္လုိ႔ နုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေငြလႊဲရင္ ေငြလႊဲမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိစနစ္နဲ႔သြားမလဲဆုိတာေျပာျပပါ။
ဦးသန္းလြင္။     ။ဒါကုိခုေလာေလာဆယ္မွာ မေျပာနုိင္ေသးဘူး။ ဘယ္လုိစနစ္နဲ႔သြားမယ္ဆုိတာ swift system တပ္ဆင္ျပီး အဆင္သင့္ျဖစ္တာနဲ႔ ျပည္သူကို ေၾကညာေပးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ေတြမွာ အေကာင့္ဖြင့္ျပီဆုိရင္ ကိုယ့္ေဖာက္သည္အေၾကာင္းကုိသိရမယ္ဆုိတာရွိပါတယ္။(know your coustomer) ေပါ့။ ေငြလႊဲသူရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရွိေနသိေနရမယ္။ ဒီေတာ့ ေငြလႊဲတဲ့အခါ လႊဲခ်င္တုိင္းလႊဲလုိ႔မရဘူးေပါ့။တစ္လကို ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ၀င္တဲ့သူက ၅၀၀၀ ေလာက္လႊဲေနမယ္ဆုိရင္ ဘဏ္ဘက္က စုိးရိမ္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ဘဏ္က ေငြလႊဲသူဟာ လခဘယ္ေလာက္ရလဲဆိုတာ စစ္ရမယ္။ နုိင္ငံတကာက က်င့္သံုးေနတဲ့ ဘဏ္ဥပေဒမွာလည္း လႊဲတဲ့ေငြဟာ တရားမ၀င္လႊဲတာတုိ႔၊ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းတဲ့ေငြလား၊ အၾကမ္းဖက္တဲ့ေငြလား၊ လူကုန္ကူးမႈကရတာလား ၊ တရားမ၀င္ လက္နက္ေရာင္းရေငြ စတာေတြကို လႊဲတာ မလုပ္ရဘူးဆုိျပီး ျပဌာန္းထားတယ္။ အဲဒါေတြမလုပ္ရဘူးဆုိျပီးေတာ့ Financial Action Task Force က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဒါေတြကို ဘဏ္အားလံုးက လုိက္နာရမယ္။

၀ိုင္ပီအုိင္။         ။ တကယ္လုိ႔ နုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ ေငြလႊဲေငြပုိ႔ လုပ္နုိင္ျပီဆုိရင္ အဲဒါက ဟြန္ဒီေစ်းကြက္ကုိ ဘယ္လုိ သက္ေရာက္မႈရွိလာနုိင္မလဲ။
ဦးသန္းလြင္။     ။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြဟာ ဟြန္ဒီေစ်းကြက္ကုိ တုိက္ဖ်က္ေနတာ မုတ္ဘူး။ ဟြန္ဒီေစ်းကြက္ကသာ သူ႔ဟာသူ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ျဖစ္ေနတာ။ ဟြန္ဒီေစ်းကြက္ကေတာ့ တရားမ၀င္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအပိုင္းမွာေတာ့ လုိေနအုန္းမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ဆုိ လိမ္ျပီး ထြက္ေျပးတာမ်ိဳးေတာင္ရွိေနေသးတာပဲ။ ဘဏ္ကေတာ့ လိမ္လုိ႔မရဘူး နုိင္ငံတကာ ဥပေဒနဲ႔သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ကေနလႊဲတာကေတာ့ ဟြန္ဒီလုိ ျမန္ခ်င္မွျမန္မယ္။ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ ခ်င္မွသက္သာမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ကေတာ့ စိတ္ခ်ရမႈအပိုင္းမွာေတာ့ အားသာတယ္။ နုိင္ငံျခားဘဏ္ကေန ေငြလႊဲနုိင္ျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာျပီမွာက ဘဏ္လုပ္ငန္းက ေနရာတုိင္းမွာ မက်ယ္ျပန္႔ေသးေတာ့ ဟြန္ဒီေစ်းကြက္ တစ္ခါတည္း ေပ်ာက္မသြားနုိင္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဟြန္ဒီသမားေတြကို လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တရား၀င္ေစ်းကြက္၀င္လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးရမယ္။         ။

YP မွျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free