ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးေနေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို ထပ္ေဆာင္းဘာသာရပ္ (Additional Subject) အျဖစ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တုိက္တြန္းေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ မွ ဦးဥာဏ္လင္း၏အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔က်င္းပရာမွသိရသည္။ အဆိုကိုေဆြးေႏြးျခင္းက႑၌ ၎အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားရယူရာ ေထာက္ခံသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည့္အတြက္ အဆိုကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုကိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၸတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးက႑တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ျပည့္၀ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ား ရင့္သန္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို အေျခခံပညာအလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္အလိုက္ သင္ၾကားပို႔ခ်သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနႀကီးတစ္ခုဖြင့္လွစ္ၿပီး ထပ္ေဆာင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဘေရႊက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားရာတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ တကၠသိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၌ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားဖြင့္ေပး၍ အရည္အခ်င္းျမင့္မားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္အတြက္ ပထမႏွစ္ ဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ျမန္မာ့ေရးရာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ ခ်လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ ျပန္လည္းရွင္လင္းေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရးသားသူ -ထြန္းထြန္း ေမာက္ခမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free