ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလဒ္အတြက္ ျပည္သူေတြကို ယေန႔ နံနက္ ၁၁ခန္႔တြင္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရရွိမွဴ ၈၇%ေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သာ ေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သလို NLD ပါတီမွာလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါ၍ ဟူေသာ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ပံုကို Facebook မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free