ဒီေန႔ သတင္းစာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ပါ။
လဆန္းပုိင္းကေန လလယ္ပိုင္းအထိ ညသန္းေခါင္မွာ ယာယီ လုိင္းျပတ္မယ့္ အခ်ိန္ေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
မိနစ္ပုိင္းေလးပဲ လုိင္းျပတ္ပါမယ္ တ့ဲ။ ဧရာဝတီမွ ကူးယူသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free