ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အသစ္ခ်ထားေပးသည့္ ႏွစ္သိန္းတန္ GSM ဖုန္းမ်ား ကတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေရာင္းဌာနမ်ားတြင္ပင္ အသစ္လဲလွယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မိမိဝယ္ယူခဲ့သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၊ ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ One Stop Services ျဖင့္ လဲလွယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ခုခုရွိလုိ႔ လဲလွယ္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဖုန္းဝယ္ယူစဥ္က ရရွိခဲ့တဲ့ မူရင္းစာခ်ဳပ္န႔ဲ လဲလွယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Call Center မွ ေျဖၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္ ၁၅ သိန္းတန္ဖုန္းႏွင့္ ၅ သိန္းတန္ဖုန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ လဲလွယ္ႏုိင္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လဲလွယ္ႏုိင္ေသာ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ Complaints Center မ်ားတြင္လည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ သိန္းတန္ ဖုန္းကတ္ေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းလုိ႔ လဲလွယ္တဲ့ေနရာမွာ One Stop ရတယ္ဆုိေပမယ့္ အဲဒီဖုန္းေတြက လတ္တေလာ ခ်ထားေပးေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေတြ႔ရဦးမယ္ မထင္ပါဘူး။ အရင္ခ်ထားေပးတဲ့ ၁၅ သိန္းနဲ႔ ၅ သိန္းဖုန္းေတြမွာသာ ကတ္ေပ်ာက္၊ ကတ္ပ်က္ေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အရင္ခ်ထားေပးတဲ့ ဖုန္းေတြကို One Stop Service ပံုစံနဲ႔ ကတ္ေပ်ာက္၊ ကတ္ပ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးရင္ ပုိေကာင္းမယ္” ဟု GSM ၁၅ သိန္းတန္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ၂ သိန္းတန္ GSM ဖုန္းမ်ား ကတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚပါက အေရာင္းဌာနမ်ားတြင္ပင္ အသစ္လဲလွယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယခင္ဖုန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဌာန၏ ေရႊဂံုတုိင္၊ ပန္းဆုိးတန္း၊ အလံုရွိ စီးပြားေရးဌာနသံုးခုႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမန္ေနဂ်ာရံုးမ်ား၏ စီးပြားေရးဌာနမ်ားတြင္ လဲလွယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free