ျမန္မာအစိုးရက ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အား (၁၀)လ ေက်ာ္ ထိုးစစ္ဆင္လာၿပီးေနာက္ KIO က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ၎၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသို႔ “အစိုးရတပ္အား ေနရာမေရြး တိုက္ခိုက္ရန္” လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း KIO အရာရိွမ်ားဆိုသည္။ ယခု အမိန္႔အရ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသို႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သၾကၤန္ၿပီးေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက စစ္အင္အား ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္ စစ္ဆင္ေရးအစီစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ စစ္ေရးပစ္မွတ္မ်ား အားလုံး မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တိုက္ခိုက္ရန္ KIA တပ္မ်ားသို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး စစ္မိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KIO မွ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသးပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွ ယခု မတ္လအထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ KIO ေပၚ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ KIO က အစိုးရတပ္အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း မိမိနယ္ေျမထဲ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIO အဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း (၃) ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ၾကာ ႏွစ္ဖက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းရန္ကိစၥ သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့ေပ။ ႏွစ္ဖက္ၾကား အဓိက ျခားနားေနမႈမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး ပထမ ျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းေနာက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး လိုသည္။ သို႔ေသာ္ KIO ဘက္မွ တင္ျပထားျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ကတိက၀တ္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အရင္ဆုံးေျဖရွင္းၿပီးမွ ေနာက္ဆုံး နက္လက္ကိုင္တပ္ ကိစၥ ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္သည္။ ၁၇ ႏွစ္ ကာလ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းထားမႈ အေတြ႔အၾကဳံအရ KIO က ေနာက္ထပ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ဆိုင္းရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္သာရိွေၾကာင္း KIO က ဆိုထားသည္။ KNG ကခ်င္ သတင္းဌာနမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free