ယေန႔ နံနက္ sedona ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU) နွင့္ အစုိးရတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း KNU မွျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ေနာ္ေမဦးကေျပာသည္။“ေလာေလာဆယ္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းေနဆဲပဲေပါ့ ၊လက္မွတ္ထုိးတဲ့အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးပါဘူး”ဟု သူမကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြး ခဲ့သည့္ အခ်က္ ၆ေျခာက္မွ KNU ဘက္မွ အဓိကေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္မွာ

၁။ တစ္တုိင္းျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရမည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္မက္မ်ားအျမန္ဆုံး ရပ္စဲရမည္၊

၂။ ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္းကင္းသည့္ ျပည္သူျပည္သားဘ၀အျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ ရန္ အာမခံရမည္။

၃။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြင္း ယုံၾကည္ရသည့္ အေျခအေနတည္ေဆာက္ရန္၊

၄။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္း ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ေငြေကာက္ ခံျခင္း၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခုိင္းျခင္း၊ အျခားအျခားေသာ ေငြေၾကးကူညီေစျခင္းမ်ားမျပဳရန္၊

၅။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္

၆။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေပးတဲ့အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၂၁ ဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ အစုိးရဘက္မွဦး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖဲြ႕ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊လူ၀င္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၇ ဦး တို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေနာ္စီဖိုးရာစိန္KNU နွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ ယခု ကဲ့သို႔ ၿငိမး္ခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးေရး အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္လာရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရဘက္ KNU ဧ။္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို လုိက္ေလ်ာမႈအမ်ားႀကီးျပဳခဲ့ရေၾကာင္း ၿငိမး္ခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။“ကၽြန္မတုိ႔ ေတာင္းဆုိတာကို ျမန္မာအစုိးရက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလုိက္ေလ်ာ ေပးပါတယ္”ဟု ေနာ္ေမဦးကေျပာသည္။၆၃ ႏွစ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ KNU ႏွင့္အစိုးရဘက္မွျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမး္ခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တုိ႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ၊ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပဏမသေဘာတူညီခ်က္ ၅ခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္စဲ ခဲ့သည္။လာမည့္ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္ေနအိမ္တြင္ေတြ႔ဆံုၾကမည္ျဖစ္သည္။

YPI မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free