ဘဏ္ကတ္ တစ္ခု တည္းျဖင့္ ၁၂ဘဏ္တြင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေတာ့မည့္ MPU (Myanmar Payment Union) ကတ္အား ေမလအတြင္း ဘဏ္ဝန္ ထမ္းမ်ား၊ ဘဏ္ကတ္ သံုးစြဲသူမ်ား ထဲမွအခ်ိဳ႕တုိ႕နွင့္ စတင္ကာ စမ္းသပ္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္မွ ဘဏ္ကတ္ ဆုိင္ရာ တာဝန္ ရွိသူ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။ စမ္းသပ္ သံုးစြဲ ၿပီးလွ်င္ ဇြန္လပိုင္းတြင္ အမ်ား ျပည္သူသို႔ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းMPU ကတ္ ပထမဆံုး စသံုး ခ်ိန္တြင္ ေငြထုတ္ ယူျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ျခင္း တို႔ေဆာင္ရြက္ နုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကတ္တစ္ခုမွ အျခား ကတ္တစ္ခုသို႔ ေငြလႊဲျခင္း၊ ႏုိင္ငံ တကာနွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ကတ္စနစ္ အျပန္ အလွန္ အသံုးျပဳျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက မတ္လတြင္းက The Voice Weekly သို႔ေျပာၾကားသည္။ ဘဏ္ ၁၂ခု ခ်ိတ္ဆက္ လိုက္သျဖင့္ ယင္း ဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခြဲ မ်ားမွာ ၿမိဳ႕တိုင္း နီးပါး ရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ေငြလႊဲရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပ လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္သြားလွ်င္ ေငြထုတ္ သယ္သြားရန္ မလိုဘဲ ကတ္ယူသြား လွ်င္ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ကတ္စနစ္တြင္ အသင္းဝင္ ၁၆ဘဏ္ရွိၿပီး ယခု စတင္ စမ္းသပ္ ေနေသာ ၁၂ဘဏ္တြင္ ကေမၻာဇ၊ အာရွ စိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမ၀တီဘဏ္၊ ဧရာ ၀တီ ဘဏ္နွင့္ ထြန္း ေဖာင္ေဒးရွင္း ဘဏ္၊သမ ၀ါယမ ဘဏ္၊ ျမန္မာ အေရွ႕တုိင္း ဘဏ္၊ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္၊ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ား ကလည္း ယင္းစနစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ စဥ္းစား ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦး ကေျပာၾကား သည္။ အဆုိပါ ဘဏ္၁၂ခုတြင္ သံုးႏိုင္မည့္ MPU ကတ္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္ စင္တာမ်ား တြင္သံုးႏိုင္မည့္ POS စနစ္မ်ား အသံုးျပဳ ၿပီးခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံ တကာမွ Visa Card ၊Smart Card မ်ား သံုးနုိင္မည့္ အဆင့္ထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း MPU ကတ္အတြက္ နည္းပညာ ပိုင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ယူ ထားသည့္ MIT (Myanmar Information Technology) မွ ဒါရုိက္တာ ဦးထြန္းသူရသက္ ယမန္နွစ္ ေအာက္တုိဘာ လတြင္းက ေျပာဆုိ ထားသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ သံုးမည့္ MPU စနစ္ကဲ့သို႔ စင္ကာ ပူတြင္ NETS၊ ထုိင္းတြင္ ITMX၊ မေလးရွား တြင္ MEPS တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံတြင္ CUP ကတ္မ်ား အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ြThe Voice မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free