ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁

ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေနာင္လံုေက်းရြာတြင္ ဆႏၵမဲေပးမႈ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး မဲေရတြက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၁၇ မဲ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
၃၇ မဲ ၊ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီက သုညမဲ ၊ ပယ္မဲ ၂မဲရရွိခဲ့ေၾကာင္း The Voice Weekly သတင္းေထာက္က တိုက္ရုိက္သတင္းေပးပို႔သည္။
ေကာ့မွဴးၿမိဳ ႔ မဲဆႏၵနယ္ တြင္ NLD ပါတီမွ ရရွိခဲ့ေသာ မဲအေရအတြက္မ်ားမွာ
မဲေရတြက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ဘုတ္တင္ ေက်းရြာ မဲရုံ ( ၁ ) တြင္ ၃၅၈ မဲ ( ၉၁ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) ၊ မဲရုံ ( ၂ ) တြင္ ၂၈၁ မဲ ( ၈၁ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ) ၊ ကရင္စုေက်းရြာ မဲရုံတြင္္ ၂၃၈ မဲ ( ၈၇ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း )၊ ပ်ားမြတ္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၃မဲ ၊ ေရတာရွည္တြင္ ၃၆၁မဲ ( ၉၁ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း )၊ ျမတ္ဆံနီ ေက်းရြာ တြင္ ၁၅၁ မဲ ( ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ) ရရွိသည္။
ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ရွစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေသာ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္သို႔ သြားေရာက္ သတင္းရယူေနသူ The Voice Weekly သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပုိ႔သည္။

ေရတြက္ ၿပီးစီးေသာ မဲရလဒ္မ်ားအရ ဆႏၵမဲ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ NLD ပါတီ ဝင္မ်ားမွာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ ႔၌ လွည့္လည္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔သို႔ ျပန္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Weekly သတင္းေထာက္က ထပ္မံ သတင္းေပးပို႔သည္။

မဲရုံေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲရုံေပါင္း ၇၀ ခန္႔အား ေရတြက္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Weekly သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရွိရသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free