ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိထားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ သူရ ဦးေရႊမန္းထံ တုိင္းရင္းသားနဲ႔ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက စာေရးသား ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။
RFA
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကတိသစၥာျပဳလႊာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားေတြရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားစု အႏုိင္ရရွိထားတဲ့ ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဦးေဆာင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ တသီးပုဂၢလအမတ္ေတြ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိလုိက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ အခန္း (၂)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ပုဒ္မ (၆) ပါ ေစာင့္ထိန္း လုိက္နာရမယ့္ ၀န္ခံခ်က္မွာလည္း အဲဒီစကားရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု ကတိသစၥာျပဳလႊာမွာပါ အဲဒီ စကားရပ္ကုိ တေျပးညီ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ကုိလည္း ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းထံ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ေပးပုိ႔တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ စာထဲမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ြRFA မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free