ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ မဲေပးသူ ေလးသိန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီက ဆႏၵမဲ သံုးသိန္း တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ရရွိကာ လာေရာက္ မဲေပးသူ ဦးေရ၏ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိေၾကာင္း မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ထြန္းကားေရးကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ လာေရာက္မဲေပးသူ ၆၈၀၇၀ ဦး အနက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီက ၅၅၉၀၂ မဲ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ က ၉၁၇၂ မဲ လည္းေကာင္း၊ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ၃၉၇ မဲ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိ ေၾကာင္း အဆိုပါ မဲစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ သိရသည္။

ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသူ ဦးေရစုစုေပါင္းမွာ ၆၇၃၅၄၉ ဦးရွိၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ဦးေရမွာ ၄၄၀၇၄၆ ဦးေရရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။ The Voice မွ ကူးယူသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free