ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႀကံျပဳထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုသည့္ စာသား မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္း သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ အမ်ားဆံုး ရရွိထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မက်င္းပမီ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူပထမႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ စတင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔ စတင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ တစ္နာရီခန္႔သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး မြန္းလႊဲ ၂နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုး သြားခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ အစည္း အေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦး က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ ေစလိုသည့္ စကားရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး မွာလည္း နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ဦး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပင္ဆင္ေစလို႔သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုရသည့္ စာသားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ သာမက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌သာ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဆိုျပဳ၍ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဆိုလွ်င္ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲပါ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔သုိ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးတို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


The Voice weekly မွ သတင္းမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. Anonymous on April 24, 2012 at 3:53 AM

  ယေန႔ အစည္း အေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦး က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ ေစလိုသည့္ စကားရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

  Who the hack or how so stupid member dare to submit this in Parliament???

  As I commented in other post "Oath is the Oath" it is set forth already and Daw Su and NLD are behaving like the K1 students (Thunge Tan Kalay), afraid of Parliament environment since they are not qualified to be member. If Oath were translated in Indian language, French language, Sinhalese, Swahili, African language..then will get mess up all the meaning of safeguarding of the constitution.
  Becasue NLD people don't have any knowledge of "The difference between Perception and Perceive Reality". YES, they are uneducated people and can't move any more.
  New students afraid of ALL!!

Leave a comment

Join Free